logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd, dangos imi heddiw

Arglwydd, dangos imi heddiw sut i gychwyn ar fy nhaith, sut i drefnu holl flynyddoedd fy nyfodol yn dy waith: tyn fi atat, tro fy ffyrdd i gyd yn fawl. Arglwydd, aros yn gydymaith ar fy llwybyr yn y byd, cadw fi rhag ofn i swynion Pethau dibwys fynd â’m bryd: tyn fi atat tro […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 17, 2016

Cyffwrdd ynom, Dduw pob llafar

Cyffwrdd ynom, Dduw pob llafar, rho i’n moliant newydd flas; rho’r marworyn ar bob gwefus i gyhoeddi maint dy ras: llifed geiriau cysur drwom i ddiddanu’r unig, trist; gad i ni adleisio’r cariad sydd yn nwfn dosturi Crist. Cyffwrdd ynom, Dduw pob gweithred, ennyn ynom awydd gwiw i liniaru ofnau dwysaf yr anghenus o bob […]


Mor hawddgar yw dy bebyll Di, O! Dduw

Mor hawddgar yw dy bebyll Di, O! Dduw, Fy enaid flysia am fy Mhrynwr byw, Mae hiraeth ar fy nghnawd a’m calon i Am wir dangnefedd dy gynteddau Di. Aderyn llwyd y to a gafodd dŷ, A’r wennol hithau at dy allor dry; Gwyn fyd preswylwyr dy gynteddau glân, Dy foliant fyddo’n wastad yn eu […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 17, 2016