logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cael bod yn dy gwmni

Cael bod yn dy gwmni, Cael eisedd i lawr, A phrofi dy gariad O’m cwmpas yn awr.   Fy nyhead i, Fy Nhad, Yw bod gyda thi. Fy nyhead i, Fy Nhad, Yw bod gyda thi. A’m pen ar dy ddwyfron Heb gynnwrf na phoen; Pob eiliad yn werthfawr Yng nghwmni yr Oen. Caf oedi’n […]


Cariad llethol Duw

Cariad llethol Duw; Dyfnach na’r moroedd, Uwch yw na’r nefoedd. Fythol, fywiol Dduw, Ti a’m hachubodd i. Baich fy mhechod cas ‘Roed arno Ef, Fab Duw o’r nef; Talu ‘nyled drom – Mor fawr yw’th gariad di. Cariad mor ddrud yn rhodd i’n byd, Gras a thrugaredd mor rhad. Arglwydd, dyma’r gwir – Rwyf yn […]


Dwi eisiau ymgolli yn llwyr yn dy serch

Dwi eisiau ymgolli yn llwyr yn dy serch, Teimlo dy freichiau’n gryf o’m cwmpas; ‘Nghynnal gan gariad fy Nhad, Saff yn dy fynwes di. Dysgu dy ddilyn Di, Ymddiried ynot Ti; C’nesa fy nghalon i, Tyrd, cofleidia fi. Cysur a geisiais i Wrth ddilyn pethau’r byd; Nertha f’ewyllys wan, Fe’i rhof hi i Ti. Cyfieithiad […]


Fe roddaist heibio orsedd nef

Fe roddaist heibio orsedd nef, I gerdded llwybr tua’r bedd, Dioddef trais y rhai a greaist ac a geraist. Dygaist faich f’euogrwydd i – Marw ar groes, ond codaist ti; Nawr teyrnasu rwyt O’r nef yn ddyrchafedig. O galluoga fi i’th foli di, Prynaist fi a’th waed ar Galfari; Cyffesaf a charaf di’n dragwyddol. Ti […]


O Dad nefol, y tragwyddol

O Dad nefol, y tragwyddol, Brenin nef a daear lawr, Fe addolwn, fe ddyrchafwn Enw ein Duw, Oen eto’n fyw, Down ger dy fron, ein gweddi clyw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones,. Lord and Father, King forever, Noel Richards © 1982 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. […]


O’r fath dywyllwch sy’n llethu ein byd

O’r fath dywyllwch sy’n llethu ein byd – Anghyfiawnder, a gorthrwm a phoen. Gwledydd yn llithro’i anobaith mor ddwfn, Ond trodd tyrfa fawr at yr Oen. Gwelant wrthryfel drwy’r tir – Tristwch gorffwylledd ein hil. Tyrd i’n plith ni Arglwydd Iesu, Tywallt dy Ysbryd yn awr. Tyrd i’n plith ni Arglwydd Iesu, Tywallt dy Ysbryd […]


Y mae nerth yn enw Iesu

Y mae nerth yn enw Iesu – Credu wnawn ynddo Ef. Ac fe alwn ar enw Iesu: ‘Clyw ein llef Frenin nef! Ti yw’r un wna i’r diafol ffoi, Ti yw’r un sy’n ein rhyddhau.’ Does un enw arall sydd i’w gymharu  Iesu. Y mae nerth yn enw Iesu – Cleddyf yw yn fy […]