logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Loywaf o’r sêr sydd yn britho’r ffurfafen

Loywaf o’r sêr sydd yn britho’r ffurfafen, gwasgar ein t’wyllwch, a gwawried y dydd: seren y dwyrain, rhagflaenydd yr heulwen, dwg ni i’r fan lle mae’r baban ynghudd. Gwelwch mor isel ei ben yn y preseb, disglair yw oerwlith y nos ar ei grud; moled angylion mewn llety cyn waeled Frenin, Creawdwr a Cheidwad y […]


Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Dduw hollalluog!

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, Dduw hollalluog, gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti; sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, cadarn a thrugarog, Trindod fendigaid yw ein Harglwydd ni. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd; nef waredigion fwriant eu coronau yn wylaidd wrth dy droed; plygu mae seraffiaid mewn addoliad ffyddlon o flaen eu Crëwr sydd yr un erioed. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd; […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015