logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fy Ngwaredwr yw Ef (Mighty to Save)

Syched am dosturi A chariad fel y moroedd O! trugarha fy Nuw. Syched am faddeuant, Am waredigaeth gyflawn Cenhedloedd plygwch. Cytgan ’Ngwaredwr, brenin y brenhinoedd Ceidwad cadarn yw Ef, Canwch glod iddo Ef Byth bythoedd, ceidwad y cyfamod. Fe yw concwerwr y bedd. Cymer fi fel wyf i Gyda’m holl ofidion Tywallt arnaf i. Dilynaf […]


Hanesyddol yw y dydd (O, llawenhawn)

Hanesyddol yw y dydd, Trechwyd angau – Ti achubodd fi Canwn Glod, Iesu sydd yn fyw. Croes Calfaria yr ogof wag Hyd y diwedd – enillaist bopeth i’m Llawenhawn, Iesu sydd yn fyw. Mae yn fyw… Ac O! Llawenhawn, llawenhawn Ces i faddeuant llawn O! Llawenhawn, llawenhawn Maddeuant ganddo Ef Byth bythoedd gydag Ef Wrth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015

Sanctaidd yw ein Duw

Safwn a chodwn ein cân, Cans llawenydd ein Duw yw ein nerth, Plygwn lawr ac addolwn nawr, Mor fawr, mor anferth yw Ef. Felly, canwn fel un, Sanctaidd yw ein Duw, Hollalluog, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant, Sanctaidd yw ein Duw, Hollalluog, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant. […]