logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O’r fath geidwad rhyfeddol yw Iesu: Cân Hosanna

O’r fath geidwad rhyfeddol yw Iesu, O’r fath geidwad rhyfeddol i ni; Gan roi heibio ogoniant y nefoedd Daeth ei hun i’w groes ar Galfari. Cân Hosanna, cân Hosanna, Cân Hosanna rown i frenin nef: Cân Hosanna, Pêr Hosanna, Cân Hosanna iddo Ef. Atgyfoddodd o’r bedd, Haleliwia! A bydd yntau am byth yn fyw; Ar […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

Pwy sy’n dod i Salem dref?

Pwy sy’n dod i Salem dref? Iesu’n Llywydd: taenwn ar ei lwybrau ef gangau’r palmwydd; rhoddwn iddo barch a chlod mewn Hosanna; atom ni mae heddiw’n dod Haleliwia! Pwy sy’n dod drwy byrth y bedd yn orchfygwr? Iesu Grist, Tywysog hedd, ein Gwaredwr: mae ei fryd ar wella’r byd o’i ddoluriau; rhoddwn iddo oll ynghyd […]


Pwy yw hwn? Mae’r gwynt a’r moroedd

Pwy yw hwn? Mae’r gwynt a’r moroedd Yn adnabod tôn ei lais, A rhyferthwy’r blin dymhestloedd Sy’n tawelu ar ei gais. O! llefared Iesu eto I dawelu ofnau’r fron; Doed tangnefedd llawn i drigo Yn y galon euog hon. Pwy yw hwn? Yr addfwyn tyner, Cyfaill yr anghenus gwael; Ni bu neb dan faich gorthrymder […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Wnest ti ddim disgwyl

Wnest ti ddim disgwyl Dduw I mi ddod yn nes, Ond fe wisgaist ti dy hun Ym mreuder dyn. Wnest ti ddim disgwyl im alw arnat ti, Ond fe elwaist ti yn gyntaf arnaf fi. A bydda’ i’n ddiolchgar am byth, Bydda’ i’n ddiolchgar am y groes, Am it ddod i achub rhai coll Byddai’n […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Y mae in Waredwr

Y mae in Waredwr, Iesu Grist Fab Duw, werthfawr Oen ei Dad, Meseia, sanctaidd, sanctaidd yw. Diolch, O Dad nefol, am ddanfon Crist i’n byd, a gadael dy Ysbryd Glân i’n harwain ni o hyd. Iesu fy Ngwaredwr, enw ucha’r nef, annwyl Fab ein Duw, Meseia ‘n aberth yn ein lle. Yna caf ei weled […]


Yr afon a lifodd rhwng nefoedd a llawr

Yr afon a lifodd rhwng nefoedd a llawr, Yw gwraidd fy ngorfoledd a’m cysur yn awr; Calfaria roes haeddiant, Calfaria roes hedd; Calfaria sy’n cadw agoriad y bedd. Mae angau ei hunan, ei ofnau a’i loes, Mewn cadwyn gadarnaf yn rhwym wrth dy Groes; Allweddau hen uffern ddychrynllyd i gyd Sy’n hongian wrth ystlys Iachawdwr […]