logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Tyred Arglwydd â’r amseroedd

Tyred Arglwydd, â’r amseroedd Y dymunwn eu mwynhau – Pur dangnefedd heb dymhestloedd, Cariad hyfryd a di-drai; Gwledd o hedd tu yma i’r bedd, Nid oes ond dy blant a’i medd. Rho i mi arwydd cryf diymod, Heb amheuaeth ynddo ddim, Pa beth bynnag fo fy eisiau, Dy fod Di yn briod im; Gweld fy […]


Yn wastad gyda thi

Yn wastad gyda thi dymunwn fod, fy Nuw, yn rhodio gyda thi ‘mhob man ac yn dy gwmni’n byw. Y bore gyda thi pan ddychwel gofal byd; gad imi ddechrau gwaith pob dydd yng ngwawr dy ŵyneb-pryd. Dymunwn yn y dorf fod gyda thi’n barhaus: yn sŵn y ddaear rhof fy mryd ar wrando’r hyfryd […]


Yng nghyffro’r gwanwyn pan fo’r ias a’r hud

Yng nghyffro’r gwanwyn pan fo’r ias a’r hud yn cerdded yn gyfaredd drwy fy myd, a duwiau swyn yn cymell yn ddi-oed wrth agor llwybrau fyrdd o flaen fy nhroed, ar groesffordd gynta’r daith rho imi’r ddawn i oedi, hyd nes cael y llwybyr iawn. Yn anterth haf a’m dyddiau’n wyn a hir a’r wybren […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

Ystwyll

Rwyf yn dy garu, Iesu cu; Mor felys yw dy gwmni di Tydi yw ‘mrenin, ti yw ‘Nuw, A hebddot ti ni fynnaf fyw. Pan o’n i’n rhodio’r llwybrau hir, Goleuaist di fy ffordd yn glir; Wrth ddilyn d’arwydd di o’r nef, Agosach wyf at weld dy wedd. Annoeth yr oeddwn ambell waith, Wrth geisio […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 14, 2016