logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

A yw f’enw i lawr? (O nid golud a geisiaf)

O, nid golud a geisiaf Ar y ddaear, fy Nuw, Ond cael sicrwydd yr haeddaf Ddod i’r nefoedd i fyw. Yng nghofnodion dy deyrnas, Ar y ddalen wen fawr, Dywed Iesu, fy Ngheidwad, A yw f’enw i lawr? A yw f’enw i lawr Ar y ddalen wen fawr? Yng nghofnodion dy deyrnas, A yw f’enw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Bydd canu yn y nefoedd

Bydd canu yn y nefoedd pan ddelo’r plant ynghyd, y rhai fu oddi cartref o dŷ eu Tad cyhyd; dechreuir y gynghanedd ac ni bydd wylo mwy, a Duw a sych bob deigryn oddi wrth eu llygaid hwy. Bydd canu yn y nefoedd pan ddelo’r plant ynghyd, y rhai fu oddi cartref o dŷ eu Tad […]


Cofia, f’enaid, cyn it’ dreulio

Cofia, f’enaid, cyn it’ dreulio D’oriau gwerthfawr yn y byd, Cyn ehedeg draw oddi yma, P’un a gest ti’r trysor drud; Yn mha ardal bydd fy llety? Fath pryd hynny fydd fy ngwedd? P’un ai llawen, ai cystuddiol Fyddi y tu draw i’r bedd? Mae nghyfeillion wedi myned Draw yn lluoedd maith o’m blaen, A […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Dacw’r hyfryd fan caf drigo

Dacw’r hyfryd fan caf drigo, Gwn caf drigo cyn bo hir, Dros y bryniau oer tymhestlog, Yn y sanctaidd hyfryd dir: Gwela’n awr fore wawr Glir, o dragwyddoldeb mawr. Ni gawn yno weld a garwn, Mewn gogoniant llawer mwy Nag ei gwelsom ar y croesbren Dan ei farwol ddwyfol glwy’; Lluoedd mawr sydd yn awr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Darfu noddfa mewn creadur

Darfu noddfa mewn creadur, Rhaid cael noddfa’n nes i’r nef; Nid oes gadarn le im orffwys Fythol ond ei fynwes Ef; Dyma’r unig Fan caiff f’enaid wir iachâd. Dan dy adain cedwir f’enaid, Dan dy adain byddaf byw, Dan dy adain y gwaredir Fi o’r beiau gwaetha’u rhyw; ‘Rwyt yn gysgod Rhag euogrwydd yn ei […]


Mae’r lle sancteiddiolaf yn rhydd

Mae’r lle sancteiddiolaf yn rhydd, Fe rwygodd f’Anwylyd y llen, A Haul y Cyfiawnder y sydd Yn golau’r holl nefoedd uwchben; Mae’r dyrfa’n anfeidrol o faint, Ac eto ni welaf mo’r un – Angylion, seraffiaid na saint – Neb fel fy Anwylyd ei Hun. ‘D oes mesur amseroedd byth fry, Dim oriau cyffelyb i’r byd; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 14, 2015

O fy enaid gorfoledda

O! fy enaid gorfoledda, Er mai tristwch sy yma’n llawn; Edrych dros y bryniau mawrion I’r ardaloedd hyfryd iawn: Uwch tymhorol Feddiant mae fy nhrysor drud. Gwêl tu hwnt i fyrdd o oesoedd, Gwêl hapusrwydd maith y nef Edrych ddengmil eto ‘mhellach, Digyfnewid byth yw ef; Tragwyddoldeb, Hwn sy’n eiddof fi fy hun. Anfeidroldeb maith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 29, 2015

Rhwng cymylau duon tywyll

Rhwng cymylau duon tywyll Gwelaf draw yr hyfryd wlad; Mae fy ffydd yn llefain allan – Dacw o’r diwedd dŷ fy Nhad: Digon, digon, Mi anghofia ‘ngwae a’m poen. Nid oes yno gofio beiau, Dim ond llawn faddeuant rad; Poenau’r Groes, a grym y cariad, A rhinweddau maith y gwaed: Darfu tristwch; Daeth llawenydd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 29, 2015

Wrth gofio’r Jeriwsalem fry

Wrth gofio’r Jeriwsalem fry, Y ddinas, preswylfa fy Nuw, Y saint a’r angylion y sy Yn canu caniadau bob rhyw; Yn honno mae ‘nhrysor i gyd, Cyfeillion a brodyr o’r bron, Hiraetha fy nghalon o hyd An fyned yn fuan i hon. Er gofid a blinder o hyd, A rhwystrau bob munud o’r awr, Gelynion […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 14, 2015

Y Nefoedd – Afon bur o ddwfr y bywyd

Y Nefoedd (yn seiliedig ar Datguddiad 22:1-9) Afon bur o ddwfr y bywyd, O fy Arglwydd rhoist i mi Iachawdwriaeth, do fe gefais, Drwy dy waed ar Galfari, Iachawdwriaeth, do fe gefais, Drwy dy waed ar Galfari. Afon bur o ddwfr y bywyd, Disglair fel y grisial yw, Yn dod allan o orseddfainc Iesu’r oen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 12, 2018