logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mor fendigedig, o mor wych

Mor fendigedig, o! Mor wych, Ydyw cariad Duw; Rhydd iachâd a maddeuant – Rhyfeddol yw! Dewch bawb i ddathlu cariad Duw yn ddyn – Awn i rannu gair y cymod, Rhannu gobaith i bob un. A chyhoeddwn fod ei deyrnas wedi dod; Dewch ymunwn yn yr anthem Sydd drwy’r tir yn seinio’i glod. Clywch y gân […]


Mae Duw wedi rhoi

Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, ac i bobl sydd yn byw yn bell i ffwrdd, ac i bobl […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mor hawddgar yw dy bebyll di

Mor hawddgar yw dy bebyll di, Arglwydd y Lluoedd. F’enaid a hiraetha amdanat ti; Can’s diogel wyf o fewn dy dŷ. Molaf dy enw Dan gysgod clyd d’adenydd di fy Nuw. Gwell gen i ddiwrnod gyda thi, Gwell gen i gadw drws dy dŷ, Gwell gen i ddiwrnod gyda thi Na mil unman arall. Un […]


Mola Dduw, f’enaid can

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti

Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti: Iesu, arwain fi ar lwybrau Duw. Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti: Rhof fy hun yn aberth sanctaidd byw. DYNION Ac fe addolaf fi, MERCHED Fe addolaf fi. DYNION A chanaf am dy gariad di, MERCHED Canaf am dy gariad di, DYNION A […]


Molwn

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mae nghalon i yn llawn edmygedd

Mae ‘nghalon i yn llawn edmygedd I ti fy Nuw, fy Mrenin mawr; Dy fawredd di yw fy ysgogiad, Geiriau dy ras yw alaw’r gân o’m mewn.   O garu’r da, ac nid drygioni – Fe rydd dy Dduw dy wobr i ti, Ac ar dy ben, rhydd olew sanctaidd A thaenu persawr dros dy […]


Mae’n ddyrchafedig

Mae’n ddyrchafedig, Y Brenin goruchaf yw Ef, Fe’i haddolaf. Mae’n ddyrchafedig, Y Brenin tragwyddol, Fe’i molaf Ef byth mwy! Ef yw fy Nuw, Fe saif ei wirionedd mwy. Daear a nef Gydganant ei foliant Ef. Mae’n ddyrchafedig, Y Brenin goruchaf yw Ef! Twila Paris, He is exalted; cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Straightway Music/Word Music (UK) 1985 […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mae’n hyder yn ei enw Ef

Mae’n hyder yn ei enw Ef, Ffynhonell iachawdwriaeth. Gorffwys sydd yn enw Crist, O ddechrau’r greadigaeth. Nid ofnwn byth y drwg a ddaw, Mae Un sydd yn ein caru; Ein noddfa ddiogel ydyw Ef: ‘Ein gobaith sydd yn Iesu.’ Ef yw ein hamddiffynfa, ni chawn ein hysgwyd; Ef yw ein hamddiffynfa, ni chawn ein hysgwyd. […]


Mor brydferth ar y bryniau

Mor brydferth ar y bryniau ydyw traed yr hwn Sy’n dwyn Gair Duw, Gair Duw, Cyhoeddwr hedd yn datgan gwir lawenydd Duw sy’n ben, Duw sy’n ben! Duw sy’n ben, Duw sy’n ben. Duw sy’n ben, Duw sy’n ben. Chwi wylwyr, cyd-ddyrchafwch nawr eich lleisiau ynghyd Er clod i’r Iôr, i’r Iôr. Cewch weld yr […]