logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mawr yw ein Duw

Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw, Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw. Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw, Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw.   Fe greodd y gwynt, yr eira a’r haul, Y tonnau ar draethau, y blodau a’r dail. Fore a hwyrnos, gaeaf a haf; […]


Mor werthfawr, o Dduw

Mor werthfawr, o Dduw, Yw dy drugaredd di; Fe locheswn o dan dy adenydd cu. O Arglwydd Iesu, sy’n ein digoni yn dy dŷ, Fe yfwn o ddyfroedd pur dy ras. Can’s ti ydyw ffynnon y bywyd, Ynot ti’n bywheir ni. A ti yw goleuni y bywyd, Trwot ti ’gwelwn ni. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, […]


Mae enw Iesu Grist i mi

Mae enw Iesu Grist i mi Mor fwyn a llais o’r nef, Mae’n gwneud i’m henaid roddi llam – Ei hyfryd enw Ef.   O! Enw’r Iesu, hyfryd yw; Enw fy Mhrynwr i a’m Duw; Enw sy’n gwneud i’m lawenhau Yw hyfryd enw Crist. Mae’n sôn am gariad Un a ddaeth I farw i’m rhyddhau, […]


Mae dy waed

Mae dy waed yn fy nghlanhau, Mae dy waed yn rhoi bywyd im, Mae dy waed, dy werthfawr waed, Wedi ’mhrynu i yn rhydd A’m golchi i’n lân fel eira gwyn, eira gwyn. Fy lesu yn aberth drosof fi. It’s your blood, Michael Christ. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Mercy Publishing/Thankyou Music 1985 Gwein. gan […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mae gobaith sicr yn fy nghalon i

Mae gobaith sicr yn fy nghalon i, Sy’n rhoddi nerth i ddioddef dyddiau du; Wrth weled mymryn o d’ogoniant yma nawr amheuaeth ffodd o’m tu: Maddeuwyd im pob pechod cas; Mae gobaith nefoedd ynof fi! Fy mraint, fy ngalwad a’m llawenydd pur Yw gwneud d’ewyllys Di. Mae gen i obaith cryf sy’n ’sgafnu maich Yn […]


Molwch ar yr utgorn

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Molwch Ef, molwch Dduw’n ei deml

Molwch ef, molwch Dduw’n ei deml, Molwch ef yn ei ffurfafen gadarn. Â sain utgorn a thannau telyn, Llinnynau, ffliwt, moliannwn Dduw. Am ei fawredd molwch Ef, A’i weithredoedd nerthol. Ei drugaredd sy’n ddi-drai, Y tragwyddol Dduw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Praise the Lord: David Fellingham © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ […]


Molwch enw Iesu

Molwch enw Iesu, Molwch enw lesu, Ef yw’n Craig, Ef yw’n noddfa, Ef yw’n Gwaredwr, ac mae’n haeddu pob clod. Molwch enw lesu. Roy Hicks: Praise the name of Jesus cyfieithiad awdurdodedig: anad. © Latter Rain Music/Word Music (UK) 1975 Gwein. Gan Copycare (Grym mawl 1: 139)

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Marchoga’r Arglwydd mewn gogoniant

Marchoga’r Arglwydd mewn gogoniant, Rhyfeddol yw ei harddwch Ef, Cyfiawnder a gwirionedd sanctaidd, Myrddiynau sy’n ei ddilyn Ef. O diolchwch i Dduw am y cariad sy’n, O diolchwch i Dduw am y cariad sy’n, O diolchwch i Dduw am y cariad sy’n Dragwyddol, dragwyddol. Dacw ei fyddin yn mynd allan, Llawenydd sydd yn llenwi’r tir […]


Mae ‘na newyn o fath arall

Mae ’na newyn o fath arall Ar y rhai sy’n dda eu byd, Er na welir hwy yn marw Nac yn wylo ar y stryd. Mae na angen dwfn a dirgel Sydd ym mhawb o’n cwmpas ni; Er na welwn hwy’n dihoeni, Er na chodant lef na chri. O rho dy fanna, Iôr, yn y […]