logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O’r fath newid rhyfeddol a wnaed ynof fi

O’r fath newid rhyfeddol a wnaed ynof fi, daeth Iesu i’m calon i fyw; torrodd gwawr ar fy enaid, atebwyd fy nghri, daeth Iesu i’m calon i fyw. Daeth Iesu i’m calon i fyw, daeth Iesu i’m calon i fyw, cwyd llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i’m calon i fyw. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu

O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu, ffrind ymhob ystorom gref; O’r fath fraint yw mynd â’r cyfan yn ein gweddi ato ef. O’r tangnefedd pur a gollwn, O’r pryderon ‘rŷm yn dwyn, am na cheisiwn fynd yn gyson ato ef i ddweud ein cwyn. A oes gennym demtasiynau? A oes gofid mewn un man? Peidiwn byth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

O am nerth i dreulio ‘nyddiau

O am nerth i dreulio ‘nyddiau yng nghynteddoedd tŷ fy Nhad, byw ynghanol y goleuni, t’wyllwch obry dan fy nhraed; byw heb fachlud haul un amser, byw heb gwmwl, byw heb boen, byw ar gariad anorchfygol, pur y croeshoeliedig Oen. Dyro olwg ar dy haeddiant, golwg ar dy deyrnas rad, brynwyd imi ac a seliwyd, […]


O sancteiddia f’enaid Arglwydd

O! sancteiddia f’enaid Arglwydd, ymhob nwyd ac ymhob dawn; rho egwyddor bur y nefoedd yn fy ysbryd llesg yn llawn: n’ad im grwydro draw nac yma fyth o’m lle. Ti dy hunan all fy nghadw rhag im wyro ar y dde, rhedeg eilwaith ar yr aswy, methu cadw llwybrau’r ne’: O tosturia, mewn anialwch rwyf […]


O Arglwydd, dywed im pa lun

O Arglwydd, dywed im pa lun y gallaf gario ‘meichiau f’hun: mawr ydynt hwy, a minnau’n wan; pa fodd y coda’ i’r lleia’ i’r lan? D’ysgwyddau di ddeil feichiau mawr, mae’n hongian arnynt nef a llawr; am hyn fy holl ofidiau i gaiff bwyso’n gyfan arnat ti. Mae’r holl greadigaeth yn dy law, ti sy’n […]


O iachawdwriaeth gadarn

O iachawdwriaeth gadarn, O iachawdwriaeth glir, ‘fu dyfais o’i chyffelyb erioed ar fôr na thir; mae yma ryw ddirgelion, rhy ddyrys ŷnt i ddyn, ac nid oes all eu datrys ond Duwdod mawr ei hun. ‘Does unpeth ennyn gariad yn fflam angerddol gref, addewid neu orchymyn, fel ei ddioddefaint ef; pan roes ei fywyd drosom […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

O enw ardderchocaf

O enw ardderchocaf yw enw marwol glwy’, caniadau archangylion fydd y fath enw mwy; bydd yr anfeidrol ddyfais o brynedigaeth dyn gan raddau filoedd yno yn cael ei chanu’n un. Fe ddaeth i wella’r archoll drwy gymryd clwyf ei hun, etifedd nef yn marw i wella marwol ddyn; yn sugno i maes y gwenwyn a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

O tyred, Arglwydd mawr

O tyred, Arglwydd mawr, dihidla o’r nef i lawr gawodydd pur, fel byddo’r egin grawn, foreddydd a phrynhawn, yn tarddu’n beraidd iawn o’r anial dir. Mae peraroglau gras yn taenu o gylch i maes awelon hedd; estroniaid sydd yn dod o’r pellter eitha’ ‘rioed, i gwympo wrth dy droed a gweld dy wedd. Mae tegwch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

O llefara’ addfwyn Iesu

O! llefara’ addfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwin, oll yn dwyn i mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rin; mae holl leisiau’r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf, tawel yn distewi a mynd yn fud. Ni all holl hyfrydwch natur, a’i melystra penna’ i maes, fyth gymharu â lleferydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Os yw tegwch d’ŵyneb yma

Os yw tegwch d’ŵyneb yma yn rhoi myrdd i’th garu nawr, beth a wna dy degwch hyfryd yna’n nhragwyddoldeb mawr? Nef y nefoedd a’th ryfedda fyth heb drai. Pa fath uchder fydd i’m cariad, pa fath syndod y pryd hyn, pryd y gwelwyf dy ogoniant perffaith, llawn ar Seion fryn? Anfeidroldeb o bob tegwch maith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015