logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Beth yw mesur glas y nen?

Beth yw mesur glas y nen? Beth yw maint y sêr uwchben? Dweud mae’r bydoedd yn dy glyw, blentyn bach, mor fawr yw Duw. Beth yw iaith y blodau fyrdd wena yn y meysydd gwyrdd? Dweud mae’r blodau teg eu lliw, blentyn bach, mor hardd yw Duw. Beth yw iaith y meysydd ŷd, coed yr […]


Dowch, blant bychain, dowch i foli’r Iesu

Dowch, blant bychain, dowch i foli’r Iesu, cariad yw, cariad yw; dowch, blant bychain, dowch i foli’r Iesu, cariad yw, cariad yw. Daeth i’r byd bob cam i lawr o’r nefoedd er ein mwyn, er ein mwyn; daeth i’r byd bob cam i lawr o’r nefoedd er ein mwyn, er ein mwyn. Fe gymerodd blant […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Fe dorrodd y wawr, sancteiddier y dydd

Fe dorrodd y wawr, sancteiddier y dydd, fe ddrylliwyd yr iau, mae’r Cadarn yn rhydd, fe gododd y Ceidwad, boed moliant i Dduw, fe goncrwyd marwolaeth, mae’r Iesu yn fyw! Cyhoedder y gair, atseinier y sôn, a thrawer y salm soniarus ei thôn, dywedwch wrth Seion alarus a gwyw am sychu ei dagrau, mae’r Iesu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Fy enaid, bendithia yr Arglwydd

Fy enaid, bendithia yr Arglwydd, a chofia’i holl ddoniau o hyd, maddeuodd dy holl anwireddau, iachaodd dy lesgedd i gyd; gwaredodd dy fywyd o ddistryw; â gras y coronodd dy ben, diwallodd dy fwrdd â daioni: atseinier ei fawl hyd y nen. Trugarog a graslawn yw’r Arglwydd, hwyrfrydig i lid i roi lle; nid byth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Gyda thoriad gwawr y bore

Gyda thoriad gwawr y bore, O mor felys yw codi’n llef a llafar ganu, canu mawl i Dduw. Seinia adar mân y coedydd glod i’th enw mawr; una’r gwynt a’r môr i’th foli, Arglwydd nef a llawr. Dan dy adain dawel, esmwyth cawsom felys hun; yn ddianaf drwy yr hirnos cedwaist ni bob un. Ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Heddiw cododd Crist yn fyw

Heddiw cododd Crist yn fyw, Haleliwia! Llawen ddydd o foliant yw, Haleliwia! Dioddefodd angau loes, Haleliwia, er ein prynu ar y groes, Haleliwia! Canwn foliant iddo ef, Haleliwia! Crist ein Brenin mawr o’r nef, Haleliwia!; Dringodd fynydd Calfarî, Haleliwia! Aeth drwy’r bedd i’n hachub ni, Haleliwia! Trwy ei loes a’i boenau mawr, Haleliwia! daeth â […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

O lesu’r Meddyg da

O lesu’r Meddyg da, Ffisigwr mawr y byd, O cofia deulu’r poen a’r pla, a’r cleifion oll i gyd. Tydi yn unig ŵyr holl gystudd plant y llawr, y rhai sy’n crefu am yr hwyr, yn griddfan am y wawr. O boed dy lygaid di ar bawb sy’n wael eu gwedd, a chofia’r rhai sy’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu

O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu, ffrind ymhob ystorom gref; O’r fath fraint yw mynd â’r cyfan yn ein gweddi ato ef. O’r tangnefedd pur a gollwn, O’r pryderon ‘rŷm yn dwyn, am na cheisiwn fynd yn gyson ato ef i ddweud ein cwyn. A oes gennym demtasiynau? A oes gofid mewn un man? Peidiwn byth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

O’r fath newid rhyfeddol a wnaed ynof fi

O’r fath newid rhyfeddol a wnaed ynof fi, daeth Iesu i’m calon i fyw; torrodd gwawr ar fy enaid, atebwyd fy nghri, daeth Iesu i’m calon i fyw. Daeth Iesu i’m calon i fyw, daeth Iesu i’m calon i fyw, cwyd llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i’m calon i fyw. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Pwy all beidio canu moliant iddo ef?

Pwy all beidio canu moliant iddo ef? Y mae Brenin Seion wedi dod i’r dref. Moliant, moliant, rhaid i blant roi moliant, moliant, moliant iddo ef, moliant iddo ef, moliant iddo ef. Taenu wnawn ein gwisgoedd gorau ar y ffyrdd, taflwn ar ei lwybrau gangau’r palmwydd gwyrdd. Ar ei ebol asyn O mor fwyn y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015