logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Aeth Mair i gofrestru

Mair a’i Baban (Tôn: Roedd yn y wlad honno, 397 Caneuon Ffydd) Aeth Mair i gofrestru, ynghyd â’i dyweddi, ag oriau y geni’n nesáu; roedd hithau mewn dryswch a Bethlem mewn t’wyllwch a drws lletygarwch ar gau; gwnaed beudy yn aelwyd ac Iesu a anwyd, a thrwyddo cyflawnwyd y Gair, ond llawn o bryderon, r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Cariad yw Duw

Cariad yw Duw (Tôn: The Glory Song, Charles H. Gabriel) “Cariad yw Duw”, dyma’r cysur a ddaw beunydd i’m cadw rhag pryder a braw; pan ddaw amheuon, daw’r cariad a’i wres ataf i’m tynnu at f’Arglwydd yn nes. Cytgan: Cariad fy Nuw, gwir gariad yw, daw imi’n rhad, daw heb nacâd; prawf o’i anwyldeb yw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd

Tôn: Lyons (677 Caneuon Ffydd) Moliannu Duw Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd, am bob cennad fu’n ein gwlad yn lledaenu dy efengyl ac ehangu dy fawrhad; trwy eu cariad a’u hymroddiad clywodd Cymry am dy ras, ac am Iesu’r un ddaeth atom i’n gwas’naethu ni fel Gwas. Cyd-weddïwn arnat, Arglwydd heddiw, pan ddirmygir Crist, a phan ddengys […]


Duw sy’n rhoi harddwch i fynydd a phant

Cwpan Duw (Tôn: Troyte, 394 Caneuon Ffydd) Duw sy’n rhoi harddwch i fynydd a phant, Ef sy’n rhoi bwrlwm yn nyfroedd y nant, Ef sy’n rhoi’r machlud ac Ef sy’n rhoi’r wawr; am ei holl roddion, rhown ddiolch yn awr. Duw rydd yr heulwen i’n llonni o’r nen, ‘r ôl i’r cymylau wasgaru uwchben; Ef […]


Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith

Diolch am fyd natur (Tôn: Plwyf Llangeler) Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith, yw’r sicrwydd, Dad nefol, dy fod wrth dy waith; tydi’n dy ddoethineb sy’n llunio a gwau patrymau byd natur, a Thi sy’n bywhau; O Roddwr pob harddwch, diolchwn o hyd am feddwl amdanom wrth lunio dy fyd. Hyfrydwch i’n llygaid […]


Gwaredwr y Byd

Tôn: Tŵr Gwyn (622 Caneuon Ffydd) Caed cyfoeth gras y nefoedd yn y crud, a chariad Tad drwy’r oesoedd yn y crud; caed Duw’n ei holl ogoniant, o fore dydd y trefniant yn Eden gyda’i ramant yn y crud; caed cysgod croes ein pryniant yn y crud. Cyn dyfod dydd dy eni Iesu da, fe’th […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Gwelwn ffrwyth dy gariad tyner di, ein Tad

Cariad Duw (Tôn: Cymer ein calonnau, 75 Caniedydd yr Ifanc) Gwelwn ffrwyth dy gariad tyner di, ein Tad, yn y lliwiau cywrain sydd yn llonni’n gwlad; Ti sy’n dwyn cyfaredd machlud ar ei awr, Ti sy’n cynnau’r llusern sy’n arwyddo’r wawr; gelwi y tymhorau, deuant yn eu pryd; d’eiddo Di yw’r cynllun sy’n rhoi bod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Troi at Dduw

Tôn: Elliot (Caneuon Ffydd 219) Yn wylaidd trown atat, ein Harglwydd, i ddiolch am allwedd i’th wledd, y wledd a bar’towyd i ddeiliaid sy’n chwennych dy gariad a’th hedd; pan lethwn dan bwysau gofalon, fe ddeui i’w cario o’th fodd; yn nyddiau o golled a hiraeth estynni dy gysur yn rhodd. Yn eiddgar trown atat, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Tyrd atom Iôr

Tôn: Ellers (545 Caneuon Ffydd) Pan dry atgasedd dyn at ddyn yn drais, Yr hen, y llesg a’r du ei groen heb lais, O Arglwydd, tyrd yn nes a thyrd yn glau i’n dysgu i gadw drws pob cas ar gau. Pan fydd cyffuriau caeth yn llethu dyn, na foed i’n dirmyg glwyfo’r gwael ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 1, 2016

Tywysiast ni o’r byd a’i ru,

Gwasanaeth y Cymun (Tôn: Arizona, 662 Caneuon Ffydd) Tywysiast ni o’r byd a’i ru, i’th dawel hedd, Waredwr cu; am fraint mor fawr o gael cyd-gwrdd, a diolch down o gylch dy fwrdd. Pâr inni weld, trwy lygaid gwas ffordd barod, rad, dy ddwyfol ras, can’s dysgaist ni, trwy siampl fad i olchi traed, ni […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016