logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd gad im fyw i weled

Arglwydd gad im fyw i weled, gad im weled mwy i fyw, gad i’m profiad droi’n ddatguddiad ar dy fywyd, O fy Nuw; a’r datguddiad dyfo’n brofiad dwysach im. Gad im ddeall dy ddysgeidiaeth Arglwydd, wrth ei gwneuthur hi, gad im wneuthur yn fwy perffaith drwy’r datguddiad ddaw i mi; byw fydd cynnydd mewn gwybodaeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015

Cenwch i’r Arglwydd

Cenwch i’r Arglwydd, cenwch i’r Arglwydd, Iôr ein hymwared ni yw; aed yn beraidd hyd y nef aberth moliant iddo ef, bendigedig fo’r Arglwydd, ein Duw. Moeswch i’r Arglwydd, moeswch i’r Arglwydd, moeswch ogoniant a nerth; o’u caethiwed, rhoed yn rhydd fyrdd o etifeddion ffydd, mawl i enw Preswylydd y berth. Molwch yr Arglwydd, molwch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Ddiddanydd anfonedig nef

Ddiddanydd anfonedig nef, fendigaid Ysbryd Glân, hiraethwn am yr awel gref a’r tafod tân. Erglyw ein herfyniadau prudd am brofi o’th rad yn llawn, gwêl a oes ynom bechod cudd ar ffordd dy ddawn. Cyfranna i’n heneidiau trist orfoledd meibion Duw, a dangos inni olud Crist yn fodd i fyw. Am wanwyn Duw dros anial […]


Iesu, clywaf sŵn dy eiriau

Iesu, clywaf sŵn dy eiriau draw o fin y lli; cerddant ataf o’r pellterau, “Canlyn fi.” Uwch y dwndwr, mae acenion gwynfyd yn dy lef; llifa’u swyn i giliau’r galon, Fab y nef. Minnau iti, Aer y nefoedd, roddaf ddyddiau f’oes; rhodiaf, gyda saint yr oesoedd, ffordd y groes. Ar dy ôl y tyn myrddiynau […]


Trwy d’Ysbryd heddiw awn

Trwy d’Ysbryd heddiw awn i’th dŷ â moliant llawn, O Dad pob dawn, clodforwn di: daioni fel y môr sy’n llifo at bob dôr, o ras ein Iôr, i’n heisiau ni. Dy holl weithredoedd rydd eu cân i Dduw bob dydd a moliant sydd ym mhyrth dy saint; trugaredd yn dy dŷ yn well na’r […]


Tydi, y cyfaill gorau

Tydi, y cyfaill gorau, a’th enw’n Fab y Dyn, rho’r cariad in at eraill gaed ynot ti dy hun, a deled dydd dy deyrnas, dydd hawddfyd hir a hedd pan welir plant y cystudd oll ar eu newydd wedd. Mae’r eang greadigaeth yn ocheneidio’n wyw am weled dydd datguddiad a gwynfyd meibion Duw; ffynhonnell fawr […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015