logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd Iesu, rhoist wahoddiad

Emyn ar gyfer Sul ‘Nôl i’r Eglwys’. Arglwydd Iesu, rhoist wahoddiad I drigolion byd i’th dŷ, Mae dy fwrdd yn llawn a helaeth O’r bendithion mwya sy’. Cofiwn iti wadd cyfeillion, A holl deithwyr ffyrdd y byd, I gyd-rannu o’th ddarpariaeth Ac i geisio byw ynghyd. Arglwydd Iesu, wele ninnau’n Derbyn dy wahoddiad di, Diolch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 18, 2016

Codaf eglwys fyw

(Dynion) Codaf eglwys fyw, (Merched) Codaf eglwys fyw, (Dynion) A phwerau’r fall, (Merched) A phwerau’r fall, (Dynion) Ni threchant hi, (Merched) Ni threchant hi, (Pawb) Byth bythoedd. (Ailadrodd) Felly grymoedd y nefoedd uwchben, plygwch! A theyrnasoedd y ddaear is-law, plygwch! A chydnabod mai lesu, lesu, lesu sydd ben, sydd ben! I will build my church, […]


Distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd Un, gerllaw;

Distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd Un, gerllaw; dewch, plygwch ger ei fron mewn dwfn, barchedig fraw: dibechod yw efe, lle saif mae’n sanctaidd le; distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd Un, gerllaw. Distewch, cans gogoniant Crist ei hun o’n cylch lewyrcha’n gry’; fe lysg â sanctaidd dân, mawr ei ysblander fry: brawychus […]


Hoff gennym, Dduw, y tŷ

Hoff gennym, Dduw, y tŷ Lle mae dy enw mawr, Ac yma profwn ni Lawenydd mwya’r llawr. Tŷ gweddi ydyw ef, Lle daw dy blant ynghyd, A thithau, Dduw y nef, Wyt yn ein plith o hyd. Hoff gennym lyfr ein Tad, Sydd yn cyhoeddi hedd, A chymorth yn y gad, A bywyd hwnt i’r […]


Hoffi ‘rwyf dy lân breswylfa

Hoffi ‘rwyf dy lân breswylfa, Arglwydd, lle’r addewaist fod; nid oes drigfan debyg iddi mewn un man o dan y rhod. Teml yr Arglwydd sy dŷ gweddi, lle i alw arnat ti; derbyn dithau ein herfyniau pan weddïom yn dy dŷ. Hoffi ‘rwyf dy lân fedyddfan lle mae’r Ysbryd oddi fry yn bendithio’r gwan aelodau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Trwy d’Ysbryd heddiw awn

Trwy d’Ysbryd heddiw awn i’th dŷ â moliant llawn, O Dad pob dawn, clodforwn di: daioni fel y môr sy’n llifo at bob dôr, o ras ein Iôr, i’n heisiau ni. Dy holl weithredoedd rydd eu cân i Dduw bob dydd a moliant sydd ym mhyrth dy saint; trugaredd yn dy dŷ yn well na’r […]