logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am fod fy Iesu’n fyw

Am fod fy Iesu’n fyw, byw hefyd fydd ei saint; er gorfod dioddef poen a briw, mawr yw eu braint: bydd melus glanio draw ‘n ôl bod o don i don, ac mi rof ffarwel maes o law i’r ddaear hon. Ac yna gwyn fy myd tu draw i’r byd a’r bedd: caf yno fyw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Dyro inni weld o’r newydd

Dyro inni weld o’r newydd mai ti, Arglwydd, yw ein rhan; aed dy bresenoldeb hyfryd gyda’th weision i bob man: tyrd i lawr, Arglwydd mawr, rho dy fendith yma nawr. Ymddisgleiria yn y canol, gwêl dy bobol yma ‘nghyd yn hiraethu, addfwyn Iesu, am gael gweld dy ŵyneb-pryd; golau cry’ oddi fry chwalo bob rhyw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

N ôl marw Brenin hedd,

‘N ôl marw Brenin hedd, a’i ffrindiau i gyd yn brudd, a’i roi mewn newydd fedd, cyfodai’r trydydd dydd; boed hyn mewn cof gan Israel Duw, mae’r Oen a laddwyd eto’n fyw. Galarwyr Seion, sydd â’ch taith drwy ddŵr a thân, paham y byddwch brudd? eich galar, troer yn gân: O cenwch, etholedig ryw: mae’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

O Arglwydd Dduw, y Brenin mawr

O Arglwydd Dduw, y Brenin mawr, dy fendith dyro inni nawr: rho inni’r fraint ar hyn o bryd yn d’Ysbryd i’th addoli ‘nghyd. Yn ôl d’addewid, Iesu cu, i fod lle byddo dau neu dri, bydd yn ein mysg ar hyn o bryd, tra bo dy bobol yma ‘nghyd. ‘Rwyt ti, O Dduw, ymhob rhyw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Pwy welaf fel f’Anwylyd

Pwy welaf fel f’Anwylyd, yn hyfryd ac yn hardd, fel ffrwythlon bren afalau’n rhagori ar brennau’r ardd? Ces eistedd dan ei gysgod ar lawer cawod flin; a’i ffrwyth oedd fil o weithiau i’m genau’n well na gwin. JOHN THOMAS, 1742-1818 (Caneuon Ffydd 334)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Wel dyma’r Ceidwad mawr

Wel dyma’r Ceidwad mawr a ddaeth i lawr o’r nef i achub gwaelaidd lwch y llawr – gogoniant iddo ef! Bu farw yn ein lle ni, bechaduriaid gwael; mae pob cyflawnder ynddo fe sydd arnom eisiau’i gael. Ei ‘nabod ef yn iawn yw’r bywyd llawn o hedd, a gweld ei iachawdwriaeth lawn sydd yn dragwyddol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Wele’r dydd yn gwawrio draw

Wele’r dydd yn gwawrio draw, amser hyfryd sydd gerllaw; daw’r cenhedloedd yn gytûn i ddyrchafu Mab y Dyn. Gwelir teyrnas Iesu mawr yn ben moliant ar y llawr; gwelir tŷ ein Harglwydd cu goruwch y mynyddoedd fry. Gwelir pobloedd lawer iawn yn dylifo ato’n llawn; cyfraith Iesu gadwant hwy ac ni ddysgant ryfel mwy. Yna […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Y bore hwn, drwy buraf hedd

Y bore hwn, drwy buraf hedd, gwir sain gorfoledd sydd ymhlith bugeiliaid isel-fri, cyn torri gwawr y dydd. Gwrandawed pob pechadur gwan sy’n plygu dan ei bla, angylion nef, â’u llef yn llon yn dwyn newyddion da. I Fethlem Jwda, dyma’r dydd, daeth newydd da o’r nef, Duw ymddangosodd yn y cnawd, ein Brawd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015