logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd Dduw, mor drugarog

Arglwydd Dduw, mor drugarog, Yn dy fawr gariad di. Arglwydd Dduw, roeddem feirw, Ond fe’n gwnaethost ni’n fyw gyda Christ. (Dynion) Yn fyw gyda Christ, yn fyw gyda Christ, Do fe’n cyfodaist ni gydag ef, A’n gosod ni i eistedd yn y nefoedd. Do fe’n cyfodaist ni gydag ef, A’n gosod ni i eistedd yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 3, 2015

Dinas sydd yn disgleirio

Dinas sydd yn disgleirio Gyda harddwch Oen ein Duw. Mae ‘na ffordd, cawn fynd yno, Ein tragwyddol gartref yw. O’th blegid di, o’th blegid di, Fe’n ceraist yn rhad, Fe roddaist dy waed. Ni fydd poen, ni fydd gofid, Ni fydd wylo, ni fydd clwy. Derfydd drwg, derfydd dioddef, A marwolaeth ni bydd mwy. O’th […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Dinas sydd yn disgleirio

Dinas sydd yn disgleirio Gyda harddwch Oen ein Duw. Mae ‘na ffordd, cawn fynd yno, Ein tragwyddol gartref yw. O’th blegid di, o’th blegid di, Fe’n ceraist yn rhad, Fe roddaist dy waed. Ni fydd poen, ni fydd gofid, Ni fydd wylo, ni fydd clwy. Derfydd drwg, derfydd dioddef, A marwolaeth ni bydd mwy. O’th […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Iesu, fy Ngwaredwr i

Iesu, fy Ngwaredwr i, Mae dy lygaid hardd fel fflamau tân. Iesu, rhof fy hun i ti; Fe’th ddilynaf di i bob man. ‘Does neb drwy’r oesoedd maith sy’n debyg i ti, Mae’r oesoedd a’r blynyddoedd yn dy law. Alffa ac Omega, do fe’m ceraist, Caf rannu tragwyddoldeb maith â thi. ‘Does dim hebot ti, […]