logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O roddwr bywyd, arwain ni

O roddwr bywyd, arwain ni i’th foli a’th fawrhau, ti sy’n bendithio teulu dyn a pheri llawenhau. I ofal ac amddifyn da dy Eglwys yn y byd cyflwyno wnawn yr ieuanc rai a’n holl obeithion drud. O arddel drwy dy ddwyfol nerth y sanctaidd ordinhad a selia mwy â’th gariad mawr adduned mam a thad. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

O Seren newydd, glaer

O Seren newydd, glaer, Disgleiria uwch ein byd, I arwain doethion dros y paith At frenin yn ei grud. O angel gwyn y nef, Tyrd eto, saf gerllaw, I ddweud am Iesu, baban Mair, Yn ninas Dafydd draw. O wylwyr pell y praidd, Nesewch i Fethlem dref, A phlygwch ger y preseb bach Lle mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Pa fodd y traethwn ei ogoniant ef

Pa fodd y traethwn ei ogoniant ef a roes i’r ddaear olau clir y nef? Ni all mesurau dynion ddweud pa faint yw’r gras a’r rhin a gwerth y nefol fraint; mae pob cyflawnder ynddo ef ei hun, mae’n fwy na holl feddyliau gorau dyn: moliannwn ef, Cynhaliwr cadarn yw, y sanctaidd Iôr a’r digyfnewid […]


Pwy sydd yn marw drosof fi

Pwy sydd yn marw drosof fi Ar fryn y camwedd mawr, A grym maddeuant yn ei air Yn ing yr olaf awr? Cytgan: Yr Iesu yw, Eneiniog Duw, Yr anfonedig glân, Caf ynddo Ef orfoledd byw A rhin y dwyfol dân. Pwy sydd yn eiriol drosof fi, Bechadur gwael ei wedd, Gan ennill imi bardwn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Seliwr cyfamodau’r ddaear (Emyn priodas)

Emyn priodas Seliwr cyfamodau’r ddaear Tyred i’r briodas hon, A chysegra serch y ddeuddyn A’u haddewid ger dy fron; Cadw’r heulwen yn eu calon, Cadw aur y fodrwy’n lân, Ym mhob digwydd a phob gofyn Cadw hwy rhan colli’r gân. Nawdd a tharian ein haelwydydd Ydwyt Ti, O Dad o’r nef, Rho i’r ddau a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Ti sy’n llywio rhod yr amser

Ti sy’n llywio rhod yr amser ac yn creu pob newydd ddydd, gwrando, Iôr, ein deisyfiadau a chryfha yn awr ein ffydd: ynot y cawn oll fodolaeth, ti yw grym ein bywyd ni, ‘rwyt Greawdwr a Chynhaliwr, ystyr amser ydwyt ti. Maddau inni oll am gredu mai nyni sy’n cynnal byd a bod gwaith ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Ti, O Dduw yw’r wawr sy’n torri

Ti, O Dduw yw’r wawr sy’n torri Ar eneidiau plant y ffydd, Mae dy ddyfod mewn maddeuant Megis hyfryd olau’r dydd; Cilia cysgod pob hudoliaeth O flaen haul datguddiad clir, Nid oes bellach un gorfoledd Ond gorfoledd glân y gwir. Ti, O Dduw yw’r cryf dihalog, Ti yw’r grym sy’n troi’n llesâd, Daw dy Ysbryd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Tra bo adduned dau

Tra bo adduned dau heb golli lliwiau’r wawr a’n cymod yn parhau o hyd yn drysor mawr, O Dduw ein Iôr, rho inni ffydd i gadw’r naws o ddydd i ddydd. Tra bo anturiaeth serch yn llawn o’r gobaith glân, a delfryd mab a merch yn troi yn felys gân, rho help i ni, O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw

(Pantyfedwen) Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw, tydi a roddaist imi flas ar fyw: fe gydiaist ynof drwy dy Ysbryd Glân, ni allaf tra bwyf byw ond canu’r gân; ‘rwyf heddiw’n gweld yr harddwch sy’n parhau, ‘rwy’n teimlo’r ddwyfol ias sy’n bywiocáu; mae’r Haleliwia yn fy enaid i, a rhoddaf, Iesu, fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni, tro di ein nos yn ddydd; pâr inni weld holl lwybrau’r daith yn gloywi dan lewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni, O Luniwr pob rhyw harddwch, rho inni’r doniau glân; tyn ni yn ôl i afael dy hyfrydwch lle mae’r dragwyddol gân. Tyrd atom ni, Arweinydd pererinion, […]