logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iôr anfeidrol, yn dy gwmni

Iôr anfeidrol, yn dy gwmni daw gorfoledd imi’n llawn, ymollyngaf yn dy gariad ac ymgollaf yn dy ddawn; dy gadernid sy’n fy nghynnal, mae dy ddoniau yn ddi-ri’, cyfoeth ydwyt heb ddim terfyn, mae cyflawnder ynot ti. Iôr anfeidrol, yn dy gwmni mae fy nos yn troi yn ddydd, mae rhyfeddod dy oleuni heddiw yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Lle bynnag wyt, O Grist

Lle bynnag wyt, O Grist, mae bywyd pur ei flas, mae ysbryd yno’n rym a gloyw ffrydiau gras; mae yno fwynder hedd i gyfoethogi’n byw: lle bynnag wyt, O Grist, cawn weled ŵyneb Duw. Lle bynnag wyt, O Grist, symudir baich ein bai, bydd sanctaidd olau’r nef ar wedd yr addfwyn rai; cawn weld yr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd, O Dad o’r nef, ‘rwy’n erfyn am dy wanwyn, erglyw fy llef; O achub fi rhag oerfel fy mhechod cas a dwg fi i gynhesrwydd dy nefol ras. Mae’r byd yn llanw ‘nghalon, drugarog Dduw, ‘rwy’n erfyn am dy Ysbryd, fy ngweddi clyw; lladd ynof bob dyhead sy’n llygru ‘mryd, […]


Mae’r nos yn fwyn ym Methlehem

Mae’r nos yn fwyn ym Methlehem a chlyd yw’r gwely gwair, mae’r llusern fach yn bwrw gwawl dros wyneb baban Mair. O’r dwyrain pell daw doethion dri i geisio Brenin nef gan roi yr aur a’r thus a’r myrr yn offrwm iddo ef. Ar faes y preiddiau dan y sêr yn hedd y dawel nos […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Mawrygwn di, O Dduw

Mawrygwn di, O Dduw, am bob celfyddyd gain, am harddwch ffurf a llun, am bob melyster sain: ti’r hwn sy’n puro ein dyheu, bendithia gamp y rhai sy’n creu. Mawrygwn di, O Dduw, am ein treftadaeth hen, am rin y bywyd gwâr ac am drysorau llên: ti’r hwn sy’n puro ein dyheu, bendithia gamp y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Molwn di, O Dduw’r canrifoedd

Molwn di, O Dduw’r canrifoedd, am bob crefft ac am bob dawn a fu’n harddu temlau’r ddaear, a fu’n rhoi hyfrydwch llawn; arddel yma waith dy bobol, boed pob ymdrech er dy glod, llanw’r fangre â’th ogoniant drwy’r holl oesau sydd yn dod. Molwn di, O Iôr ein tadau, am i ninnau weld y tir […]


Nid oes gobaith i mi mwy

Nid oes gobaith i mi mwy Tra bo ‘mhechod yn rhoi clwy, Tra bo ‘nghalon heb ddim gras Ar ymffrostio yn cael blas. Sanctaidd Dad, O clyw fy llef, Rho im hiraeth am y nef, Dal fi yn y cariad drud Nes y byddwyf lân i gyd. Nid oes neb a’m deil i’r lan Tra […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O gorfoleddwn oll yn awr

O gorfoleddwn oll yn awr, daeth golau’r nef i nos y llawr; mae’r Gŵr a ddrylliodd rym y bedd yn rhodio’n rhydd ar newydd wedd: rhown fawl ar gân i’r uchel Dduw, mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw. Nid arglwyddiaetha angau mwy ar deulu’r ffydd, gwaredir hwy; y blaenffrwyth hardd yw Mab y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

O Greawdwr y goludoedd

O Greawdwr y goludoedd Maddau dlodi mawr ein byw, Maddau’r chwarae â chysgodion Yn lle d’arddel Di, ein Duw; Tyn ni’n rhydd o afal greulon Y sylweddau dibarhad, Crea ynom hiraeth sanctaidd Am drysorau’r nefol wlad. O Arweinydd pererinion Maddau in ein crwydro ffôl, Deillion ydym yn yr anial Wedi colli’r ffordd yn ôl; O’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O Iesu, y ffordd ddigyfnewid

O Iesu, y ffordd ddigyfnewid a gobaith pererin di-hedd, O tyn ni yn gadarn hyd atat i ymyl diogelwch dy wedd; dilea ein serch at y llwybrau a’n gwnaeth yn siomedig a blin, ac arwain ein henaid i’th geisio, y ffordd anghymharol ei rhin. O lesu’r gwirionedd anfeidrol, tydi sydd yn haeddu mawrhad, O gwared […]