logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd, O Dad o’r nef, ‘rwy’n erfyn am dy wanwyn, erglyw fy llef; O achub fi rhag oerfel fy mhechod cas a dwg fi i gynhesrwydd dy nefol ras. Mae’r byd yn llanw ‘nghalon, drugarog Dduw, ‘rwy’n erfyn am dy Ysbryd, fy ngweddi clyw; lladd ynof bob dyhead sy’n llygru ‘mryd, […]


O am awydd cryf i feddu

O am awydd cryf i feddu ysbryd pur yr addfwyn Iesu, ysbryd dioddef ymhob adfyd, ysbryd gweithio drwy fy mywyd. Ysbryd maddau i elynion heb ddim dial yn fy nghalon; ysbryd gras ac ysbryd gweddi dry at Dduw ymhob caledi. O am ysbryd cario beichiau a fo’n llethu plant gofidiau; ar fy ngeiriau a’m gweithredoedd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015

O Arglwydd gwêl dy was

O Arglwydd gwêl dy was A phrawf fy nghalon i; Os gweli ynof anwir ffordd, I’r uniawn tywys fi. Os oes rhyw bechod cudd Yn llechu dan fy mron, O! Chwilia ‘nghalon drwyddi oll, A llwyr sancteiddia hon Yn Isräeliad gwir Gwna fi, heb dwyll na brad; A’m prif hyfrydwch yn fy Nuw, A’m cân […]


O Greawdwr y goludoedd

O Greawdwr y goludoedd Maddau dlodi mawr ein byw, Maddau’r chwarae â chysgodion Yn lle d’arddel Di, ein Duw; Tyn ni’n rhydd o afal greulon Y sylweddau dibarhad, Crea ynom hiraeth sanctaidd Am drysorau’r nefol wlad. O Arweinydd pererinion Maddau in ein crwydro ffôl, Deillion ydym yn yr anial Wedi colli’r ffordd yn ôl; O’n […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 18, 2016

O na bai cystuddiau f’Arglwydd

O! na bai cystuddiau f’Arglwydd Yn fy nghalon yn cael lle – Pob rhyw loes, a phob rhyw ddolur, Pob rhyw fflangell gafodd E’; Fel bo i’m pechod Ildio’r dydd a mynd i maes. Ti dy Hunan yno’n Frenin, Ti dy Hunan yno’n Dduw, D’eiriau d’Hunan yno’n uchaf- D’eiriau gwerthfawroca’u rhyw; Ti wnei felly Bydew […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 29, 2015

O! Tyred addfwyn Oen

O! Tyred addfwyn Oen, Iachawdwr dynol-ryw, At wael bechadur sydd dan boen Ac ofnau’n byw; O! helpa’r llesg yn awr I ddringo o’r llawr yn hy, Dros greigiau geirwon serth, i’r lan I’r Ganaan fry. O! Dal fi, ‘rwyf heb rym, Yr ochor hon na thraw; Os sefyll wnaf, ni safaf ddim Ond yn dy […]


Pura ‘nghalon i,

Pura ‘nghalon i, Gad im fod fel aur ac arian gwerthfawr; Pura ‘nghalon i, Gad im fod fel aur, aur coeth. O Burwr dân, Tyrd, gwna fi yn lân, Tyrd, gwna fi’n sanctaidd Sanctaidd a phur i Ti Iôr. Dwi’n dewis bod yn Sanctaidd Wedi fy rhoi i Ti, fy Meistr; Parod i ufuddhau. Pura […]


Rho imi galon lân O Dad

Rho imi galon lân O Dad, i foli d’enw di calon yn teimlo rhin y gwaed dywalltwyd drosof fi. Calon fo wedi’i meddu’n glau gan Iesu iddo’i hun calon fo’n demel i barhau i’r bythol Dri yn Un. Calon ar ddelw’r hwn a’i gwnaeth yn llawn o’i gariad ef yr hon yn Nuw all lawenhau […]


Ti biau ’nghalon i

Ti biau ’nghalon i, D’eiddo di yw hi. Pura hi, O Dduw, Gwna hi’n galon driw. Ti yw’r crochenydd, A finnau’n glai, Mowldia fi, rho i mi Galon lân ddi-fai. Eddie Espinosa (Change my heart O God), cyf. Nest Ifans © Mercy Publishing/Thankyou Music 1982. Gwein. gan Copycare (Grym Mawl 1: 19)

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Todda fy nghalon

Todda fy nghalon, Todda hi’n llwyr. O ddifaterwch, Glanha fi’n llwyr. I brofi’th dosturi, A’th ddagrau fel lli. Tyrd, todda fy nghalon i, Todda hi’n llwyr. Graham Kendrick: Soften my heart, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1988 Make Way Music,. Sicrhawyd Hawlfraint Rhyngwladol. Cedwir pob hawl. Cyfieithiad Awdurdodedig © 1991 Make Way Music. Defnyddir trwy […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970