logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cof am y cyfiawn Iesu

Cof am y cyfiawn Iesu, y Person mwyaf hardd, ar noswaith drom anesmwyth bu’n chwysu yn yr ardd, a’i chwys yn ddafnau cochion yn syrthio ar y llawr: bydd canu am ei gariad i dragwyddoldeb mawr. Cof am y llu o filwyr â’u gwayw-ffyn yn dod i ddal yr Oen diniwed na wnaethai gam erioed; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Cofio ‘rwyf yr awr ryfeddol

Cofio ‘rwyf yr awr ryfeddol, awr wirfoddol oedd i fod, awr a nodwyd cyn bod Eden, awr a’i diben wedi dod, awr ŵynebu ar un aberth, awr fy Nuw i wirio’i nerth, hen awr annwyl prynu’r enaid, awr y gwaed, pwy ŵyr ei gwerth? ALLTUD GLYN MAELOR, 1800-81 (Caneuon Ffydd 512)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Cofir mwy am Fethlem Jwda

Cofir mwy am Fethlem Jwda, testun cân pechadur yw; cofir am y preseb hwnnw fu’n hyfrydwch cariad Duw: dwed o hyd pa mor ddrud iddo ef oedd cadw’r byd. Cofir mwy am Gethsemane lle’r ymdrechodd Mab y Dyn; cofir am y weddi ddyfal a weddïodd wrtho’i hun: dwed o hyd pa mor ddrud iddo ef […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Craig yr oesoedd, cuddia fi

Craig yr oesoedd, cuddia fi, er fy mwyn yr holltwyd di; boed i rin y dŵr a’r gwaed gynt o’th ystlys friw a gaed fy nglanhau o farwol rym ac euogrwydd pechod llym. Ni all gwaith fy nwylo I lenwi hawl dy gyfraith di; pe bai im sêl yn dân di-lyth a phe llifai ‘nagrau […]


Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol

Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Newid wnaeth ogoniant nefol Am ddioddefaint Calfari. Crist a’i hanes sy’n rhyfeddol – ‘R Hwn fu farw drosof fi; Canaf gyda’r dyrfa freiniol Fry gerllaw y grisial li. Bûm ar goll, ond Crist am cafodd, Do, yr oen grwydredig bell; Cododd fi a’m […]


Cymer, Iesu, fi fel ‘rydwyf

Cymer, Iesu, fi fel ‘rydwyf, fyth ni allaf fod yn well; d’allu di a’m gwna yn agos, f ‘wyllys i yw mynd ymhell: yn dy glwyfau bydda’ i’n unig fyth yn iach. Mi ddiffygiais deithio’r crastir dyrys, anial wrthyf f’hun; ac mi fethais a choncwerio, o’m gelynion lleiaf, un: mae dy enw ‘n abl i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Cyn llunio’r byd, cyn lledu’r nefoedd wen,

Cyn llunio’r byd, cyn lledu’r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na sêr uwchben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor Tri yn Un i achub gwael, golledig, euog ddyn. Trysorwyd gras, ryw annherfynol stôr, yn Iesu Grist cyn rhoddi deddf i’r môr; a rhedeg wnaeth bendithion arfaeth ddrud fel afon gref, lifeiriol dros y byd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Da yw y groes, y gwradwydd

Da yw y groes, y gwradwydd, Y gwawd, a’r erlid trist, Y dirmyg a’r cystuddiau, Sydd gyda Iesu Grist; Cans yn ei groes mae coron, Ac yn ei wawd mae bri, A thrysor yn ei gariad Sy fwy na’n daear ni. (W.W.) Rho brofi grym ei gariad Sy’n annherfynol fôr, I’m tynnu tua’r bywyd, Fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Dacw gariad nefoedd wen

Dacw gariad nefoedd wen Yn disgleirio ar y pren; Dacw daledigaeth lawn I ofynion trymion iawn; Iesu gollodd ddwyfol waed, Minnau gafodd wir iachâd. Na ddoed gwael wrthrychau’r byd I gartrefu yn fy mryd; Digon f’enaid, digon yw Myfyrdodau dwyfol friw; Mae mwy pleser yn ei glwy’ Na’u llawenydd pennaf hwy. William Williams, Pantycelyn (Y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Daeth ffrydiau melys iawn

Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel lli o ffrwyth yr arfaeth fawr yn awr i ni; hen iachawdwriaeth glir aeth dros y crindir cras; bendithion amod hedd: O ryfedd ras! Cymerodd Iesu pur ein natur ni, enillodd ef i’w saint bob braint a bri; fe ddaeth o’r nef o’i fodd, cymerodd agwedd was; ffrwyth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015