logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd Iesu, rhoist wahoddiad

Emyn ar gyfer Sul ‘Nôl i’r Eglwys’. Arglwydd Iesu, rhoist wahoddiad I drigolion byd i’th dŷ, Mae dy fwrdd yn llawn a helaeth O’r bendithion mwya sy’. Cofiwn iti wadd cyfeillion, A holl deithwyr ffyrdd y byd, I gyd-rannu o’th ddarpariaeth Ac i geisio byw ynghyd. Arglwydd Iesu, wele ninnau’n Derbyn dy wahoddiad di, Diolch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 18, 2016

Cofiwn am gomisiwn Iesu

Cofiwn am gomisiwn Iesu cyn ei fyned at y Tad: “Ewch, pregethwch yr Efengyl, gwnewch ddisgyblion ymhob gwlad.” Deil yr Iesu eto i alw yn ein dyddiau ninnau nawr; ef sy’n codi ac yn anfon gweithwyr i’w gynhaeaf mawr. Cofiwn am addewid Iesu adeg ei ddyrchafael ef: “Byddaf gyda chwi’n wastadol pan ddaw arnoch nerth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

Dos rhagot cân, o deffro eglwys Dduw

Dos rhagot cân, o deffro eglwys Dduw, Aed iachawdwriaeth i’r cenhedloedd gwyw; Cyhoeddwch Grist yn frenin, Geidwad mad, A chaner clodydd iddo ym mhob gwlad. Dos rhagot cân, fe’n câr ni oll bob un, Trwy ras fe etyb galwad pob rhyw ddyn; Pa fodd y galwant oni chlywsant air Gwahoddiad grasol Iesu faban Mair? Dos […]


Dros y bryniau tywyll niwlog

Dros y bryniau tywyll niwlog, Yn dawel, f’enaid, edrych draw – Ar addewidion sydd i esgor Ar ryw ddyddiau braf gerllaw: Nefol Jiwbil, Gad im weld y bore wawr. Ar ardaloedd maith o d’wyllwch T’wynnu a wnelo’r heulwen lân, Ac ymlidied i’r gorllewin Y nos o’r dwyrain draw o’i blaen: Iachawdwriaeth, Ti yn unig gario’r […]


Mae ‘na newyn o fath arall

Mae ’na newyn o fath arall Ar y rhai sy’n dda eu byd, Er na welir hwy yn marw Nac yn wylo ar y stryd. Mae na angen dwfn a dirgel Sydd ym mhawb o’n cwmpas ni; Er na welwn hwy’n dihoeni, Er na chodant lef na chri. O rho dy fanna, Iôr, yn y […]


Mae calon Duw’n llawn gofid

Mae calon Duw’n llawn gofid Mae t’wyllwch drwy y wlad. Mae’i blant yn esgeuluso Y gwaith wnaed gan y Mab. Mae’r byd yn araf lithro nawr At ddibyn colledigaeth fawr. A ddaw ‘na neb i son am gariad Duw? Rwy’n barod, rwy’n barod. Wele fi, o anfon fi. Af allan, af allan, Gyda’r neges drosot […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi

Ysbryd yr Arglwydd Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi,      ei law ef a’m tywys am ymlaen; danfonodd fi i rannu’r newydd da      a seinio nodyn gobaith yn fy nghân. Fe’m galwodd i gyhoeddi’r newydd da fod cyfoeth gwir ar gael i deulu’r tlawd, ac am ein bod drwy Grist yn blant i Dduw […]


Mewn llawenydd yr âf allan

Cytgan: Mewn llawenydd yr âf allan, Ac mewn heddwch caf fy arwain, Mynyddoedd a bryniau yn Bloeddio canu o’m blaen. Mewn llawenydd yr âf allan, Ac mewn heddwch caf fy arwain, Holl goedwig y meysydd Yn curo dwylo o’m blaen. Pen 1: Fel hyn mae y gair a ddaw o’th enau, Nid yw’n dychwel atat […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 20, 2015

Rhain ydyw dyddiau Elias

Rhain ydyw dyddiau Elias, Yn datgan yn glir Air yr Iôr; A rhain ydyw dyddiau’th was ffyddlon, Moses, Yn adfer cyfiawnder i’r tir. Ac er mai dydd prawf welwn heddiw, Dydd newyn a th’wyllwch a chledd, Nyni ydyw’r llef o’r diffaethwch; Galwn: ‘O, paratowch lwybrau yr Iôr.’ Ac wele daw ar gymylau’r nef, Disglair fel […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Tyred Iesu i’r ardaloedd

Tyred Iesu i’r ardaloedd, Lle teyrnasa tywyll nos; Na fod rhan o’r byd heb wybod, Am dy chwerw angau loes: Am fawr boen, addfwyn Oen, I holl gyrrau’r byd aed sôn. Aed i’r dwyrain a’r gorllewin, Aed i’r gogledd, aed i’r de, Roddi hoelion dur cadarnaf Yn ei draed a’i ddwylaw E’; Doed ynghyd eitha’r […]