logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Nesawn, nesawn mewn myfyrdodau pur

Nesawn, nesawn mewn myfyrdodau pur at fwrdd ein Harglwydd i gydgofio’i gur; a rhoed y Brenin mawr ar hyn o bryd ei ŵyneb hoff tra byddom yma ‘nghyd. O am gael ffydd i gydfwynhau y wledd; ‘does un o’i bath i’w chael tu yma i’r bedd; y cariad mawr a unodd Dduw a dyn sydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

N ôl marw Brenin hedd,

‘N ôl marw Brenin hedd, a’i ffrindiau i gyd yn brudd, a’i roi mewn newydd fedd, cyfodai’r trydydd dydd; boed hyn mewn cof gan Israel Duw, mae’r Oen a laddwyd eto’n fyw. Galarwyr Seion, sydd â’ch taith drwy ddŵr a thân, paham y byddwch brudd? eich galar, troer yn gân: O cenwch, etholedig ryw: mae’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

N’ad im fodloni ar ryw rith o grefydd

N’ad im fodloni ar ryw rith o grefydd, heb ei grym, ond gwir adnabod Iesu Grist yn fywyd annwyl im. Dy gariad cryf rho’n f’ysbryd gwan i ganlyn ar dy ôl; na chaffwyf drigfa mewn unman ond yn dy gynnes gôl. Goleuni’r nef fo’n gymorth im, i’m tywys yn y blaen; rhag imi droi oddi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

N’ad i’r gwyntoedd cryf, dychrynllyd

N’ad i’r gwyntoedd cryf, dychrynllyd, gwyntoedd oer y gogledd draw, ddwyn i’m hysbryd gwan, trafferthus, ofnau am ryw ddrygau ddaw; tro’r awelon oera’u rhyw yn nefol hin. Gwna i mi weld y byd a’i stormydd yn diflannu cyn bo hir; doed i’r golwg dros y bryniau ran o’r nefol hyfryd dir; im gael llonydd gan […]


N’ad fod gennyf ond d’ogoniant

N’ad fod gennyf ond d’ogoniant pur, sancteiddiol, yma a thraw, ‘n union nod o flaen fy amrant pa beth bynnag wnȇl fy llaw: treulio ‘mywyd f’unig fywyd, er dy glod. O distewch gynddeiriog donnau tra bwy’n gwrando llais y nef; sŵn mwy hoff, a sŵn mwy nefol glywir yn ei eiriau ef: f’enaid gwrando lais […]


Ni throf fy ŵyneb byth yn ôl

Ni throf fy ŵyneb byth yn ôl i ‘mofyn pleser gau, ond mi a gerddaf tua’r wlad sy a’i phleser yn parhau. Mae holl deganau’r ddaear hon fu gynt yn fawr eu grym, yng ngŵydd fy Iesu’n gwywo i gyd ac yn diflannu’n ddim. Y mae aroglau pur ei ras fel peraroglau’r nef, ac nid […]


Ni ganwn am gariad Creawdwr yn ddyn

Ni ganwn am gariad Creawdwr yn ddyn, enynnodd cyn oesoedd o fewn iddo’i hun; ni chwilia cerwbiaid, seraffiaid na saint ehangder na dyfnder nac uchder ei faint. Rhyfeddod angylion yng nghanol y nef, rhyfeddod galluoedd a thronau yw ef; diffygia’r ffurfafen a’i sêr o bob rhyw cyn blinaf fi ganu am gariad fy Nuw. Fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Ni feddaf ar y ddaear fawr

Ni feddaf ar y ddaear fawr, ni feddaf yn y ne’ neb ag a bery’n annwyl im yn unig ond efe. Mae ynddo’i hunan drysor mwy nag sy’n yr India lawn; fe brynodd imi fwy na’r byd ar groesbren un prynhawn. Fe brynodd imi euraid wisg drwy ddioddef marwol glwy’, a’i angau ef a guddia […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Ni welodd llygad dyn erioed

Ni welodd llygad dyn erioed, ni chlywodd clust o dan y rhod am neb cyffelyb iddo ef: O Rosyn Saron hardd ei liw: pwy ddyd i maes rinweddau ‘Nuw? Efe yw bywyd nef y nef. O f’enaid, edrych arno nawr, yn llanw’r nef, yn llanw’r llawr; yn holl ogoniant dŵr a thir; nid oes, ni […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Ni fethodd gweddi daer erioed

Ni fethodd gweddi daer erioed â chyrraedd hyd y nef, ac mewn cyfyngder, f’enaid, rhed yn union ato ef. Ac nid oes cyfaill mewn un man, cyffelyb iddo’n bod, pe baem yn chwilio’r ddaear faith a holl derfynau’r rhod. Ymhob rhyw ddoniau mae e’n fawr, anfeidrol yw ei rym, ac nid oes pwysau ar ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015