logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Nefol dad ni allaf ddeall

Nefol dad ni allaf ddeall sut y medrais i fodoli Am gyhyd heb wybod am dy gariad grymus di. Ond nawr dy blentyn annwyl wyf, derbyniais Ysbryd y mabwysiad; Wnei di byth fy ngadael i, can’s trigo ’rwyt o fewn fy nghalon. Fe’th addolaf Arglwydd, Fe’th ganmolaf Arglwydd, Fe’th ddyrchafaf Arglwydd, Ti yw fy Nuw! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Newid d’enw wnaf

Newid d’enw wnaf, Chei di mo’th alw ddim mwy’n Glwyfus, alltud, unig na’n llawn ofn. Newid d’enw wnaf, D’enw newydd fydd, Hyder, llawen iawn, concrwr ynof fi, Ffyddlon iawn, cyfaill Duw, Ceisiwr f’wyneb i. (I will change your name): D J Butler, Cyfieithiad awdurdodedig: Dafydd H Pritchard © Mercy Publishing/Thankyou Music 1987 Gwein. gan Copycare […]


Na foed cydweithwyr Duw

Na foed cydweithwyr Duw byth yn eu gwaith yn drist wrth ddwyn y meini byw i’w dodi’n nhemel Crist: llawenydd sydd, llawenydd fydd i bawb sy’n gweithio ‘ngolau ffydd. Mae gweithwyr gorau’r ne’ yn marw yn eu gwaith, ond eraill ddaw’n eu lle ar hyd yr oesoedd maith; a ffyddlon i’w addewid fry yw’r hwn […]


Nid ar fore hafddydd tawel

Nid ar fore hafddydd tawel gwelwyd Iesu’n rhodio’r don, ond ar noswaith o gyfyngder pan oedd pryder dan bob bron; ni fu nos na thywydd garw allsai gadw f’Arglwydd draw: ni fu neb erioed mor isel na châi afael yn ei law. Ganol nos pan oedd mewn gweddi cofiai am eu gofid hwy; mae yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Nef a daear, tir a môr

Nef a daear, tir a môr sydd yn datgan mawl ein Iôr: fynni dithau, f’enaid, fod yn y canol heb roi clod? Gwena’r haul o’r cwmwl du er mwyn dangos Duw o’n tu; dywed sêr a lleuad dlos am ei fawredd yn y nos. Gwellt y maes a dail y coed sy’n ei ganmol ef […]


Nefol Dad, mae eto’n nosi

Nefol Dad, mae eto’n nosi, gwrando lef ein hwyrol weddi, nid yw’r nos yn nos i ti; rhag ein blino gan ein hofnau, rhag pob niwed i’n heneidiau, yn dy hedd, O cadw ni. Cyn i’r caddug gau amdanom taena d’adain dyner drosom, gyda thi tawelwch sydd; yn dy gariad mae ymgeledd, yn dy fynwes […]


Nid wy’n gofyn bywyd moethus

‘Calon Lân’ Nid wy’n gofyn bywyd moethus, aur y byd na’i berlau mân, gofyn ‘rwyf am galon hapus, calon onest, calon lân. Calon lân yn llawn daioni, tecach yw na’r lili dlos; dim ond calon lân all ganu, canu’r dydd a chanu’r nos. Pe dymunwn olud bydol chwim adenydd iddo sydd; golud calon lân, rinweddol […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015

Ni allodd angau du ddal Iesu’n gaeth

Ni allodd angau du ddal Iesu’n gaeth ddim hwy na’r trydydd dydd – yn rhydd y daeth; ni ddelir un o’i blant er mynd i bant y bedd, fe’u gwelir ger ei fron yn llon eu gwedd. O Dduw, dod imi ffydd, bob dydd o’r daith weld Seion yn nesáu dros fryniau maith: yn Ben […]


Ni ddichon byd a’i holl deganau

Ni ddichon byd a’i holl deganau fodloni fy serchiadau nawr, a enillwyd ac ehangwyd yn nydd nerth fy Iesu mawr; ef, nid llai, a all eu llenwi er mor ddiamgyffred yw, O am syllu ar ei Berson, fel y mae yn ddyn a Duw. O na chawn i dreulio ‘nyddiau’n fywyd o ddyrchafu ei waed, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Nef yw i’m henaid ymhob man

Nef yw i’m henaid ymhob man pan brofwyf Iesu mawr yn rhan; ei weled ef â golwg ffydd dry’r dywyll nos yn olau ddydd. Mwynhad o’i ras maddeuol mawr, blaen-brawf o’r nef yw yma nawr; a darllen f’enw ar ei fron sy’n nefoedd ar y ddaear hon. Ac er na welaf ond o ran ac […]