logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar ei drugareddau

Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau yr ydym oll yn byw, Am hynny dewch, a llawenhewch, Can’s da yw Duw, can’s da yw Duw. Diolch Dad am newydd ddydd, A’r bendithion ar ein taith; Gwawr y bore, machlyd mwyn, Y lloer a’r sêr fynegant waith Dy […]


Dof Nefol Dad o’th flaen i’th foli di

Dof Nefol Dad o’th flaen i’th foli di Dyrchafaf d’enw di yn awr. Mae d’Air fel craig, o oes i oes yr un, Cyflawnir d’addewidion mawr. Yn dy faddeuant gorfoleddaf fi, Mawr yw dy iachawdwriaeth di, Mawr yw dy gariad roddodd Grist i’n byd Yn Iawn dros ein pechodau du. Molaf Ef â’m nerth, gyda […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 19, 2015

Dyhewn am dafodau tân

Dyhewn am dafodau tân i’n cyffwrdd ninnau, I’n troi yn dystion tanbaid drosot ti. Sychedwn am adfywiad; gwyrthiau’r Ysbryd Sanctaidd, Hiraethwn weld ‘r afradlon yn dod nôl. Mae’n holl obeithion ni ynot ti, Pa bryd y daw ‘rhain yn wir? Deled dy Ysbryd mewn grymuster, Rho inni weledigaeth newydd, Deled dy Deyrnas yw ein gweddi, […]


Dywed air ac fe’n hiacheir

Dywed air ac fe’n hiacheir, Ti yw’r Ffisigwr dwyfol Liniara bob poen. Dywed air ac fe’n rhyddheir, Fe ddryllir y cadwyni Sy’n ein dal ni mor gaeth, Dywed air. Dywed air, llonydda fi; Dywysog ein tangnefedd, Tawela bob storm. Dywed air, diwalla fi, Rho imi’r dyfroedd bywiol Dry’n ffynnon lân o’m mewn. Dywed air. Syrthiodd […]


I ti, o Dad, fe roddwn ein clod

I ti, o Dad, fe roddwn ein clod, Ti yw ein craig, O! ein Duw. Na foed i ni fyth gefnu arnat, Na foed i’r gelyn fyth ein gorchfygu ni. Byth ni ddiffygia y sawl A bwysa mewn ffydd ’not ti. Mae’n llygaid ni arnat ti, O! Dduw. Castella, gwarchoda, Noddfa wyt i ni. I […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Rho imi galon o gariad

Rho imi galon o gariad, Gofal dros rai sydd ar goll. Rho imi faich dros y rhai sydd yn isel a thrist. Arglwydd, rwy’n awchus a pharod I helpu’r tlawd ym mhob man. Tro eiriau ‘nghân yn weithredoedd o gymorth i’r gwan. Ac eneinia dy weision, eneinia dy weision, I ddweud am Grist, pregethu Crist. […]