logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Y mae syched ar fy nghalon

(Iesu yn gysgod) Y mae syched ar fy nghalon heddiw am gael gwir fwynhau dyfroedd hyfryd ffynnon Bethlem – dyfroedd gloyw sy’n parhau; pe cawn hynny ‘mlaen mi gerddwn ar nhaith. Y mae gwres y dydd mor danbaid, grym fy nwydau fel y tân, a gwrthrychau gwag o’m cwmpas am fy rhwystro i fynd ymlaen; […]


Y mae’r dyddiau’n dod i ben

Y mae’r dyddiau’n dod i ben, dyddiau hyfryd, y dyrchefir Brenin nen dros yr hollfyd; fe â dwyfol angau drud pen Calfaria drwy ardaloedd pella’r byd: Halelwia! WILLIAM WILLIAMS, 1717-91 (Caneuon Ffydd 267; Y Llawlyfr Moliant Newydd: 384)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Y man y bo fy Arglwydd mawr

Y man y bo fy Arglwydd mawr Yn rhoi ei nefol hedd i lawr, Mae holl hapusrwydd maith y byd, A’r nef ei hunan yno i gyd. Nid oes na haul na sêr na lloer, Na daear fawr a’i holl ystôr, Na brawd, na chyfaill, da na dyn, A’m boddia hebddo Ef ei Hun. ‘D […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2017

Ymhlith holl ryfeddodau’r nef

Ymhlith holl ryfeddodau’r nef hwn yw y mwyaf un gweld yr anfeidrol, ddwyfol Fod yn gwisgo natur dyn. Ni chaiff fod eisiau fyth, tra bo un seren yn y nef, ar neb o’r rhai a roddo’u pwys ar ei gyfiawnder ef. Doed y trueiniaid yma ‘nghyd, finteioedd heb ddim rhi’; cânt eu diwallu oll yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Ymhlith plant dynion ni cheir un

Ymhlith plant dynion, ni cheir un Yn ffyddlon fyth fel Iesu ei hun, Nid yw ei gariad, megis dyn, Yn gŵyro yma a thraw. Wel, dyna’r cariad sydd yn awr Yn curo pob cariadau i lawr, Yn llyncu enwau gwael y llawr Oll yn ei enw’i hun. O! fflam angerddol gadarn gref O dân enynnwyd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Yn angau Crist caed haeddiant drud

Yn angau Crist caed haeddiant drud I faddau holl gamweddau’r byd, O flaen yr orsedd buraf sydd: Ni all euogrwydd yno ddim, Fe gyll melltithion Sinai’u grym, Trugaredd rad a garia’r dydd. Caf yno’n ddedwydd dawel fyw, Uwch brad gelynion o bob rhyw, O sŵn y drafferth a phob gwae; A threulio tragwyddoldeb mwy I […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Yn Eden, cofiaf hynny byth

Yn Eden, cofiaf hynny byth, bendithion gollais rif y gwlith; syrthiodd fy nghoron wiw. Ond buddugoliaeth Calfarî enillodd hon yn ôl i mi: mi ganaf tra bwyf byw. Ffydd, dacw’r fan, a dacw’r pren yr hoeliwyd arno D’wysog nen yn wirion yn fy lle; y ddraig a ‘sigwyd gan yr Un, cans clwyfwyd dau, concwerodd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Yr afon a lifodd rhwng nefoedd a llawr

Yr afon a lifodd rhwng nefoedd a llawr, Yw gwraidd fy ngorfoledd a’m cysur yn awr; Calfaria roes haeddiant, Calfaria roes hedd; Calfaria sy’n cadw agoriad y bedd. Mae angau ei hunan, ei ofnau a’i loes, Mewn cadwyn gadarnaf yn rhwym wrth dy Groes; Allweddau hen uffern ddychrynllyd i gyd Sy’n hongian wrth ystlys Iachawdwr […]