logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Efe yw’r perffaith Iawn

Efe yw’r perffaith Iawn. Mae Teyrnas Gras yn llawn O bechaduriaid mawr A gafodd yma i  lawr O’u crwydro ffôl – faddeuant llwyr Gan Iesu Grist, cyn mynd rhy hwyr. Fy iachawdwriaeth i Sydd wastad ynot Ti, Mae grym y Groes a’r gwaed A’r llawnder im a gaed, O’th ryfedd ras – yn cyfiawnhau. A […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 6, 2018

Ein Hunig Obaith

Y mae Cymru wedi troi ei chefn, wedi teithio’n bell oddi wrthyt Ti, a dirmygu dy holl roddion grasol; O ein Tad trugarog clyw ein cri: Cymer Dy le ac anfon Dy lân Ysbryd i’r enaid sych sy’n barod am Dy dân. Ein hunig obaith tyrd i’n llenwi eto. Adfywia ni yn nerth Dy Ysbryd […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Fe ddaeth ddoe â’i siâr o ofid

Cerddwn Ymlaen Fe ddaeth ddoe â’i siâr o ofid a daeth pryder yn ei dro, gwelwyd hefyd haul yn gwenu a llawenydd yn ein bro: ond drwy’r lleddf a’r llon fe welwyd llaw yr Iôr yn llywio’n bywyd i’r yfory sy’n obaith gwiw. Mae’r yfory heb ei brofi, mae ei stôr o hyd dan sêl; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Galwaf Arnat Ti

Mae’r Arglwydd ein Duw wedi siarad, wedi galw ei bobl i ddod ynghyd, Wrth i’r nef gyhoeddi ei gyfiawnder mae ein Duw yn dod, yn ei holl ysblander. Galwaf arnat Ti. Ti yw fy Nuw, Ti yw fy Nuw. Does dim byd fedra’i roi o’r newydd i Ti, ond galwaf i arnat Ti i fy […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Gogoniant i Dduw

Gogoniant i Dduw yn y nefoedd goruchaf Tangnefedd islaw ar y ddaear i ni; Addolwn, moliannwn, diolchwn am d’ogoniant, Dduw Dad hollalluog, ein brenin wyt Ti. Arglwydd Iesu, Oen Duw sydd yn dwyn ymaith pechodau, Fab Duw, trugarha wrthym, gwrando ein llef; Ti’n unig sy’n sanctaidd, Ti’n unig yw’r Arglwydd, Tad, Mab, Ysbryd Glân, yng […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Gostyngeiddrwydd

[Philipiaid 2, Alaw: Y Gwŷdd] Yr oedd Crist Iesu’n Harglwydd ar ffurf Duw, ar ffurf Duw, Heb geisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, gydradd â Duw. Gwacâodd Ef ei hun, Gan ddyfod ar ffurf dyn, Fel caethwas oedd ei lun, er fod Ef yn Dduw, fod Ef yn Dduw. A phan oedd ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Gwnes di arllwys dy gariad (Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law)

Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Trwyddot ti cefais ffordd trwy ffydd I ddod i’r gras dwi’n sefyll ynddo, Do, cefais ffordd trwy ffydd i ddod I’r gras dwi’n sefyll ynddo. Cytgan: Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Pen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Haleliwia, mae Crist yn fyw

Pennill 1 Deffrwch, deffrwch, mae ’na reswm i ddathlu, Maddeuant bob pechod yn enw’r Iesu. Y groes, y groes, roedd dy waed di yn llifo, Ond ar y trydydd diwrnod mi godaist ti eto. Mae gen ti bŵer dros farwolaeth Yno ti y mae ein gobaith. Cytgan Haleliwia, mae Crist yn fyw Haleliwia, pob clod […]


Iddo Ef

Iddo Ef sydd yn gallu gwneud llawer mwy na phopeth a ddeisyfwn neu ddychmygwn trwy ei nerth sydd ar waith, trwy ei nerth sydd ar waith ynom ni, ynom ni. Iddo Ef y bo’r gogoniant ynom ni ac yng Nghrist Iesu y Meistr o genhedlaeth i genhedlaeth, hyd byth a hyd byth, Amen, Amen. Nerthol […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Iesu, Iesu, maddau i mi

Iesu, Iesu, maddau i mi x2 Iesu, Iesu, diolch iti x2 Iesu, Iesu, Rwy’n dy garu x2 © 2005 Elise Gwilym o’r CD Tiwnio Mewn

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015