logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Iôr, ti yw fy Nuw

O Iôr, ti yw fy Nuw, Dyrchafaf d’enw di, i ti bo’r clod, Dyrchafaf d’enw di, i ti bo’r clod, Oherwydd gwir yw Gair ein Duw Gwnaethost ryfeddodau mawr. O Iôr, ti yw fy Nuw Dyrchafaf d’enw di, i ti bo’r clod. David J. Hadden: O Lord, you are my God, cyfieithiad awdurdodedig: Gwilym Ceiriog […]


O! Rhowch fawredd i’n Duw ni, y Graig

O! Rhowch fawredd i’n Duw ni, y Graig, Ei waith sydd berffaith a chyfiawn ei holl ffyrdd; O! Rhowch fawredd i’n Duw ni, y Graig, Ei waith sydd berffaith a chyfiawn ei holl ffyrdd; Duw llawn ffyddlondeb yw a heb anghyfiawnder, Da a chyfiawn yw ef. Duw llawn ffyddlondeb yw a heb anghyfiawnder, Da a […]


O’th flaen, O Dduw, ‘rwy’n dyfod

O’th flaen, O Dduw, ‘rwy’n dyfod gan sefyll o hir-bell; pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell; trugaredd ‘rwy’n ei cheisio, a’i cheisio eto wnaf, trugaredd imi dyro, ‘rwy’n marw onis caf. Pechadur wyf, mi welaf, O Dduw, na allaf ddim; ‘rwy’n dlawd, ‘rwy’n frwnt, ‘rwy’n euog, O bydd drugarog im; ‘rwy’n addef nad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Onid yw ef yn hardd

Onid yw ef yn hardd fel y wawr? Onid yw? T’wysog Hedd, Fab ein Duw, onid yw? Onid yw’n sanctaidd Dduw? Sanctaidd Dduw, onid yw? Cyfiawn yw y Cadarn Dduw; onid yw, onid yw, onid yw? Isn’t he beautiful? John Wimber, Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Mercy Publishing/Thankyou Music 1980. Gwein. gan Copycare (Grym Mawl 1: 71)


Os gofyn rhywun beth yw Duw

Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mai cariad yw: fe fflamiodd cariad Tri yn Un yn rhyfedd at annheilwng ddyn. Nid dim rhinweddau ynom ni na dim a wnaed ar Galfarî fu’n achos iddo garu dyn, fe’i carodd er ei fwyn ei hun. Fe’n carodd, ac fe’n câr o hyd, ymhob rhyw drallod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Pa le mae dy hen drugareddau

Pa le mae dy hen drugareddau, hyfrydwch dy gariad erioed? Pa le mae yr hen ymweliadau fu’n tynnu y byd at dy droed? Na thro dy gynteddau’n waradwydd, ond maddau galedwch mor fawr; o breswyl dy ddwyfol sancteiddrwydd tywynned dy ŵyneb i lawr. O cofia dy hen addewidion sy’n ras a gwirionedd i gyd; mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Pan fo’n blynyddoedd ni’n byrhau

Pan fo’n blynyddoedd ni’n byrhau, pan fo’r cysgodion draw’n dyfnhau, tydi, yr unig un a ŵyr, rho olau’r haul ym mrig yr hwyr. Er gwaeled fu a wnaethom ni ar hyd ein hoes a’i helynt hi, er crwydro ffôl ar lwybrau gŵyr, rho di drugaredd gyda’r hwyr. Na chofia’n mawr wendidau mwy, a maint eu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Pechadur wyf, O Arglwydd

Pechadur wyf, O Arglwydd, sy’n curo wrth dy ddôr; erioed mae dy drugaredd ddiddiwedd imi’n stôr: er iti faddau beiau rifedi’r tywod mân gwn fod dy hen drugaredd lawn cymaint ag o’r blaen. Dy hen addewid rasol a gadwodd rif y gwlith o ddynion wedi eu colli a gân amdani byth; er cael eu mynych […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Plygwn Lawr

Plygwn lawr o flaen dy orsedd, Plygwn lawr i’n Brenin ni, Plygwn nawr i Ti sy’n haeddu ein calonnau ni i gyd. Mae dy gwmni Di ym mhopeth dyn ni eisiau, dy bresenoldeb Di yn dod â hedd; ger dy fron Di dyn ni’n gweld d’ogoniant a d’adnabod Di fel Tad. Hawlfraint 2011 Andy Hughes

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Rhoddaf i ti fawl

Rhoddaf i ti fawl, Canaf i ti gân, A bendithiaf d’enw di. Can’s nid oes Duw fel tydi, All ein hachub ni, Ti yw’r unig ffordd. Dim ond ti all roi bywyd i ni, Dim ond ti all ein goleuo ni, Dim ond ti all roi heddwch in, Dim ond ti a erys gyda ni. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 20, 2015