logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rhoddwn ddiolch i ti

Rhoddwn ddiolch i ti, O Dduw, ymysg y bobloedd, Canu wnawn glodydd i ti Ymysg cenhedloedd. Dy drugaredd di sydd fawr, Sydd fawr hyd y nefoedd, A’th ffyddlondeb di, A’th ffyddlondeb di hyd y nen. Fe’th ddyrchefir, O Dduw, Goruwch y nefoedd, A’th ogoniant a welir dros y byd. Fe’th ddyrchefir, O Dduw, Goruwch y […]


Rhyfeddol a rhyfeddol

Rhyfeddol a rhyfeddol erioed yw cariad Duw: ei hyd, ei led, ei ddyfnder, rhyw fôr diwaelod yw; a’i uchder annherfynol sydd uwch y nefoedd lân, Hosanna, Haleliwia! fy enaid, weithian cân. Rhyfeddol a rhyfeddol: fe wawriodd bore ddydd, daeth carcharorion allan o’u holl gadwyni’n rhydd: fe gododd heulwen olau, a’i hyfryd lewyrch glân, Hosanna, Haleliwia! […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Rwy’n dyheu Arglwydd Dduw

Rwy’n dyheu Arglwydd Dduw Amdanat ti, sychedu rwyf fy Nuw. Fe gusanaf d’wyneb di. Ac wrth it wrando fy nghri, Profaf dy gariad di, Derbyn di ’moliant i, Derbyn di ’mywyd i. Rwy’n dyheu Arglwydd Dduw Amdanat ti, sychedu rwyf fy Nuw. Fe ymgrymaf o’th flaen di. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Lord, I’ll seek after […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Rwy’n greadigaeth newydd

Rwy’n greadigaeth newydd, Rwy’n blentyn Duw oherwydd Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Ac felly moli wnawn, le, felly llawenhawn, Ac felly canwn am ei gariad Ef. Llawenydd sy’n ddiderfyn, […]


Sanctaidd yw ein Duw

Safwn a chodwn ein cân, Cans llawenydd ein Duw yw ein nerth, Plygwn lawr ac addolwn nawr, Mor fawr, mor anferth yw Ef. Felly, canwn fel un, Sanctaidd yw ein Duw, Hollalluog, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant, Sanctaidd yw ein Duw, Hollalluog, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant, Y ddae’r sy’n llawn o’i ogoniant. […]


Ti, Arglwydd, a greodd y bydoedd

Ti, Arglwydd, a greodd y bydoedd, a threfnaist i’r wawrddydd ei lle, dy allu a daenodd y nefoedd a’th gerbyd yw cwmwl y ne’; gosodaist sylfeini y ddaear a therfyn i donnau y môr, mor fawr yw gweithredoedd digymar a rhyfedd ddoethineb yr Iôr. Ti, Arglwydd, sy’n cynnal y cread a newydd yw’r fendith a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Ti, O Dduw yw’r wawr sy’n torri

Ti, O Dduw yw’r wawr sy’n torri Ar eneidiau plant y ffydd, Mae dy ddyfod mewn maddeuant Megis hyfryd olau’r dydd; Cilia cysgod pob hudoliaeth O flaen haul datguddiad clir, Nid oes bellach un gorfoledd Ond gorfoledd glân y gwir. Ti, O Dduw yw’r cryf dihalog, Ti yw’r grym sy’n troi’n llesâd, Daw dy Ysbryd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni, tro di ein nos yn ddydd; pâr inni weld holl lwybrau’r daith yn gloywi dan lewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni, O Luniwr pob rhyw harddwch, rho inni’r doniau glân; tyn ni yn ôl i afael dy hyfrydwch lle mae’r dragwyddol gân. Tyrd atom ni, Arweinydd pererinion, […]


Tyred, Arglwydd Iôr, i lawr

Tyred, Arglwydd Iôr, i lawr; tyred yn dy gariad mawr; tyred, una ni bob un yn dy gariad pur dy hun. O llefara air yn awr, gair a dynn y nef i lawr; ninnau gydag engyl nen rown y goron ar dy ben. Yma nid oes gennym ni neb yn arglwydd ond tydi; ac ni […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Un fendith dyro im

Un fendith dyro im, ni cheisiaf ddim ond hynny: cael gras i’th garu di tra bwy’, cael mwy o ras i’th garu. Ond im dy garu’n iawn caf waith a dawn sancteiddiach, a’th ganlyn wnaf bob dydd yn well ac nid o hirbell mwyach. A phan ddêl dyddiau dwys caf orffwys ar dy ddwyfron, ac […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015