logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cael bod yn dy gwmni

Cael bod yn dy gwmni, Cael eisedd i lawr, A phrofi dy gariad O’m cwmpas yn awr.   Fy nyhead i, Fy Nhad, Yw bod gyda thi. Fy nyhead i, Fy Nhad, Yw bod gyda thi. A’m pen ar dy ddwyfron Heb gynnwrf na phoen; Pob eiliad yn werthfawr Yng nghwmni yr Oen. Caf oedi’n […]


Cân serch o’r nefoedd

Cân serch o’r nefoedd sy’n llenwi ein byd; Gobaith a ddaeth i’r cenhedloedd. Er y tywyllwch a welir bob dydd – Llewyrcha gwir oleuni Crist. Aeth dy efengyl drwy’r ddaear i gyd; Atseiniodd lawr drwy’r canrifoedd. Gwaed dy ferthyron wna d’eglwys yn gryf – Llewyrcha gwir oleuni Crist. Byw ry’m i ti; byddai marw yn […]


Cariad Iesu feddianodd fy nghalon

Cariad iesu feddiannodd fy nghalon; Cariad Iesu ennillodd fy mryd – Cariad Iesu feddiannodd fy nghalon; Cariad Iesu ennillodd fy mryd. Harddach na lliwiau, O! Dyfnach na geiriau, O! Cryfach na theimladau, O! C’nesach yw na thanau, O! Dewch i ddathlu gyda mi Rhannu’r wefr o ddilyn Iesu. Dyma be’ di teulu’r ffydd! Ennillodd fy […]


Cariad Iesu Grist

Cariad Iesu Grist, cariad Duw yw ef: cariad mwya’r byd, cariad mwya’r nef. Gobaith plant pob oes, gobaith dynol-ryw, gobaith daer a nef ydyw cariad Duw. Bythol gariad yw at y gwael a’r gwan, dilyn cariad Duw wnelom ymhob man. Molwn gariad Duw ar bob cam o’r daith, canu iddo ef fydd yn hyfryd waith. […]


Cariad llethol Duw

Cariad llethol Duw; Dyfnach na’r moroedd, Uwch yw na’r nefoedd. Fythol, fywiol Dduw, Ti a’m hachubodd i. Baich fy mhechod cas ‘Roed arno Ef, Fab Duw o’r nef; Talu ‘nyled drom – Mor fawr yw’th gariad di. Cariad mor ddrud yn rhodd i’n byd, Gras a thrugaredd mor rhad. Arglwydd, dyma’r gwir – Rwyf yn […]


Cenhedloedd y ddaear i gyd

Cenhedloedd y ddaear i gyd, Sy’n mynd i gael gwrando ar ein cân. Cenhedloedd y ddaear i gyd, Sy’n mynd i gael clywed newydd da; A phobl ddaw i gredu yn yr Iesu glân. Iesu ein Brenin, Ry’m am dy ddilyn Ymlaen yn dy fyddin Dan faner yr Oen. Caed buddugoliaeth, Ac mae gweledigaeth; Dyma’n […]


Cerddodd lle cerddaf fi

Cerddodd lle cerddaf fi, Safodd lle safaf fi, Teimiodd fel teimlaf fi, Fe glyw fy nghri. Gŵyr am fy ngwendid i, Rhannodd fy natur i, Fe’i temtiwyd ym mhob ffordd, Heb lithro dim. Duw gyda ni, Duw ynom ni, Rhydd nerth i ni, Emaniwel! Dioddefodd wawd ei hil, Sen a rhagfarnau fil, Lladdwyd yr un […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Chwi, eneidiau, pam y crwydrwch

Chwi, eneidiau, pam y crwydrwch fel tarfedig braidd o dref? Ffôl galonnau, pam y cefnwch ar ei ryfedd gariad ef? A fu cyn dirioned Bugail, neb erioed mor fwyn ei fryd a’r Gwaredwr a fu’n gwaedu er mwyn casglu’i braidd ynghyd? Mae’i drugaredd ef yn llydan, mae yn llydan fel y môr; ac mae gras […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 9, 2015

Clod i enw Iesu

Clod i enw Iesu, plygwn iddo nawr, “Brenin y gogoniant” yw ein hanthem fawr; i’w gyhoeddi’n Arglwydd codwn lawen lef, cyn bod byd nac amser Gair ein Duw oedd ef. Trwy ei Air y crewyd daear faith a nef, mintai yr angylion a’i holl luoedd ef; pob rhyw orsedd gadarn, sêr yr wybren fry, gosgordd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Clyw ein cri, o clyw ein cri

Merched: Clyw ein cri, o clyw ein cri Dynion: ‘Iesu, tyrd!’ Merched: Clyw ein cri, o clyw ein cri: Dynion: ‘Iesu, tyrd!’ Mae llanw cryf o weddi, Calonnau’th blant yn llosgi. Merched: Clyw ein cri, o clyw ein cri… Dyhead dwfn sydd ynom I weld dy deyrnas nefol Merched: Clyw ein cri, o clyw ein […]