logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Angylion doent yn gyson

Angylion doent yn gyson, rifedi gwlith y wawr, rhoent eu coronau euraid o flaen y fainc i lawr, a chanent eu telynau ynghyd â’r saint yn un: fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. Fyth, fyth, am Dduwdod yn y dyn, fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. O […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Anturiaf at ei orsedd fwyn

Anturiaf at ei orsedd fwyn, Dan eithaf tywyll nos; Ac mi orffwysaf, doed a ddêl, Ar haeddiant gwaed y groes. Mae ynddo drugareddau fil, A chariad heb ddim trai, A rhyw ffyddlondeb fel y môr At ei gystuddiol rai. Mi rof ffarwél i bob rhyw chwant – Pob pleser is y nen; Ac yr wy’n […]


Ar hyd y ffordd i Jericho (Y Samariad Trugarog)

Samariad Trugarog, Luc 10: 25-37 Ar hyd y ffordd i Jericho Disgwyliai lladron cas Am berson unig ar ei daith Heb ots beth oedd ei dras. Gadawyd ef a golwg gwael I farw wrth y berth, Heb unrhyw un i drin ei friw Ac adfer peth o’i nerth. Aeth swyddog Teml heibio’r fan Aeth ar […]


Ar ôl atgyfodiad Iesu

Ar ôl atgyfodiad Iesu, Treuliodd amser yn y byd Gyda’i ffrindiau a’u haddysgu Am y cariad mwyaf drud. Soniodd wrthynt bod ‘na helfa Ym mysg dynion gwlad a thref, A bod Duw am rannu iddynt Holl fendithion mwya’r nef. Cyn i’r Ysbryd Glân ymddangos Megis cyffro’r nefol dân I rhoi grym yr argyhoeddiad Ac eneiniad […]


Arglwydd Iesu Grist (Arglwydd Byw)

Arglwydd Iesu Grist, daethost atom ni, un wyt ti â ni, blentyn Mair; ti sy’n glanhau’n pechodau ni, hael yw dy ddoniau da, di-ri’; Iesu, o gariad molwn di, Arglwydd byw. Arglwydd Iesu Grist, heddiw a phob dydd dysg in weddi ffydd, ti, Fab Duw; dyma d’orchymyn di i ni, “Gwnewch hyn er cof amdanaf […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 19, 2016

Arglwydd Iesu, bu hir ddisgwyl

Arglwydd Iesu, bu hir ddisgwyl Am dy enedigaeth di, I ddwyn golau i fyd tywyll A thrugaredd Duw i ni. Ti yw nerth a gobaith pobloedd Sydd yn wan a llwm eu gwedd, Ti sy’n rhannu’r fendith nefol, Ti wyt frenin gras a hedd. Llywodraetha drwy dy Ysbryd Ein heneidiau gwamal ffôl, Helpa ni i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 19, 2016

Arglwydd Iesu, dysg im gerdded

Arglwydd Iesu, dysg im gerdded drwy y byd yn ôl dy droed; ‘chollodd neb y ffordd i’r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed: mae yn olau ond cael gweld dy ŵyneb di. Araf iawn wyf fi i ddysgu, amyneddgar iawn wyt ti; mae dy ras yn drech na phechod  – aeth dy ras a’m henaid […]


Arglwydd Iesu, ti faddeuaist

Arglwydd Iesu, ti faddeuaist inni holl gamweddau’n hoes, a’n bywhau gan hoelio’n pechod aflan, atgas ar y groes: dyrchafedig Geidwad, esgyn tua’r orsedd drwy y pren; daethost ti i’n gwasanaethu, cydnabyddwn di yn Ben. Cerdd ymlaen, Orchfygwr dwyfol, yn dy fuddugoliaeth fawr, gorymdeithia dros y croesbren uwch d’elynion ar y llawr: plyg y llywodraethau iti, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Arglwydd teimlaf fi

Arglwydd teimlaf fi dy sancteiddrwydd di, Wrth addoli yma nawr. Estyn llaw wnaf fi I dy gyffwrdd di – Gad i’m brofi’th rym yn awr. Lân Ysbryd Duw tyrd i lawr, Lân Ysbryd Duw cymer fi nawr, A’m llenwi i â’th gariad di, O, lân Ysbryd Duw. (Ailadrodd) (I can almost see)  Peter Jacobs/Hanneke Jacobs, Cyfieithiad […]


Arglwydd y nefoedd a’r holl fyd

Arglwydd y nefoedd a’r holl fyd, Gwaredwr a Phrynwr, Arglwydd byw. Anrhydedd, gogoniant, grym a nerth I’r Un ar orsedd nef. Sanctaidd, sanctaidd; Ef sy’n deilwng, Moliant fo i Fab ein Duw. Iesu’n unig sydd yn deilwng – Gwisg gyfiawnder pur a hedd. Moliant, moliant, haleliwia, Moliant fo i’r Un sy’n fyw. Hosanna, unwn â’r […]