logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dewch i’w foli, chwi offeiriaid

Dewch i’w foli, chwi offeiriaid, Etholedig, molwch Iesu, Ef a’n prynodd a’n gwaredu, O dywyllwch i’w oleuni. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig: Arfon Jones (Come and praise Him, royal priesthood, Andy Carter) © 1977 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ gwein. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music (tym@kingsway.co.uk). Defnyddir trwy […]


Disgyn, Iesu, o’th gynteddoedd

Disgyn, Iesu, o’th gynteddoedd lle mae moroedd mawr o hedd; gwêl bechadur sydd yn griddfan ar ymylon oer y bedd: rho im brofi pethau nad adnabu’r byd. Rho oleuni, rho ddoethineb, rho dangnefedd fo’n parhau, rho lawenydd heb ddim diwedd, rho faddeuant am bob bai; triged d’Ysbryd yn ei demel dan fy mron. Ynot mae […]


Does ‘na neb fel Ti

Does ’na neb fel Ti, Does ’na neb fel Ti, Does ’na neb fel Ti Iesu. O dy aberth pan est ti i Galfari. O dy gariad ar y groes drosof fi. ©2008 Andy Hughes Singable English translation: There is none like You, There is none like You, There is none like You Jesus. O your sacrifice poured out at Calvary. O Your love shown on the cross, Lord, for me.

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Does gyffelyb iddo ef

‘Does gyffelyb iddo ef ar y ddaear, yn y nef; trech ei allu, trech ei ras na dyfnderau calon gas, a’i ffyddlondeb sydd yn fwy nag angheuol, ddwyfol glwy’. Caned cenedlaethau’r byd am ei enw mawr ynghyd; aed i gyrrau pella’r ne’, aed i’r dwyrain, aed i’r de; bloeddied moroedd gyda thir ddyfnder iachawdwriaeth bur. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Dowch, blant bychain, dowch i foli’r Iesu

Dowch, blant bychain, dowch i foli’r Iesu, cariad yw, cariad yw; dowch, blant bychain, dowch i foli’r Iesu, cariad yw, cariad yw. Daeth i’r byd bob cam i lawr o’r nefoedd er ein mwyn, er ein mwyn; daeth i’r byd bob cam i lawr o’r nefoedd er ein mwyn, er ein mwyn. Fe gymerodd blant […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Dragwyddol Dduw, addolwn di

Dragwyddol Dduw, addolwn di; Rhoist dy Fab i’n hachub ni. Gair ein Duw luniodd y byd, Rhoes ei waed yn aberth drud. Ddisglair Un, y Seren Fore, Fe’th addolwn, fe’th fawrygwn. Ynom ni fe wawriodd golau Iesu Grist, addolwn Di. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig : Arfon Jones (Almighty God, Austin Martin) Hawlfraint © 1983 ac yn y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 30, 2015

Drwy gyfnodau o dywyllwch

Drwy gyfnodau o dywyllwch Drwy y dyddiau trist  eu gwedd, Rhoddaist nerth i’r rhai lluddedig I’th glodfori di mewn hedd. Rhoist i’n olau a llawenydd Yn dy gwmni cilia ofn; Iesu, cedwaist dy addewid, Rhennaist ras o’th galon ddofn. Profwyd o gynhaliaeth natur Gwelwyd harddwch yn y wlad, Ti a luniodd y tymhorau Molwn Di, […]


Duw a’i dyrchafodd ef

Duw a’i dyrchafodd ef Fry i entrych nef, Rhoddi iddo enw Sydd goruwch pob un. Plyga pob glin o’i flaen, Cyffesant Ef yn ben. Yr Arglwydd Iesu Grist – Ef yw’r un, er gogoniant Duw Dad. (Grym Mawl 1: 41) Austin Martin: God has Exalted Him, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © Thankyou Music 1984

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Dy deyrnas, Dduw Dad, yw’r cyfanfyd i gyd

Dy deyrnas, Dduw Dad, yw’r cyfanfyd i gyd, dy ddwyfol lywodraeth sy’n cynnal pob byd; teyrnasoedd y ddaear, darfyddant bob un, tragwyddol dy deyrnas fel tithau dy hun. Dy deyrnas a ddaeth yn dy Fab, Iesu Grist, i fyd llawn anobaith, yn gaeth ac yn drist; cyfinawnder a chariad dan goron ei groes, Efengyl y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Dy Enw Di

Arglwydd clyw fy ngweddi, ’Dwi yma i d’addoli, ’Dwi yma i glodfori, Dy enw sanctaidd di. Mae ’na bŵer yn dy enw, Mae dy ysbryd yn fy ngalw, I droedio’n ddyfnach mewn i’r llanw O dy gariad di. Arglwydd rwyt yn ffyddlon Nei di byth fy ngadael i. Arglwydd cri fy nghalon Yw i foli […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 4, 2017