logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Daeth Gwaredwr gwiw i ddynion

Daeth Gwaredwr gwiw i ddynion, O newydd da; sych dy ddagrau, gaethferch Seion, O newydd da; chwyth yr utgorn ar dy furiau, gwisga wên a sych dy ddagrau, gorfoledda yn ei angau, O newydd da. Daeth o uchder gwlad goleuni, O gariad mawr, i ddyfnderoedd o drueni, O gariad mawr; rhodiodd drwy anialwch trallod, ac […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Daeth Iesu o’i gariad

Daeth Iesu o’i gariad i’r ddaear o’r nef, fe’i ganwyd yn faban ym Methlehem dref: mae hanes amdano ’n ôl tyfu yn ddyn yn derbyn plant bychain i’w freichiau ei hun. Mae’r Iesu yn derbyn plant bychain o hyd: Hosanna i enw Gwaredwr y byd! Sefydlodd ei deyrnas i blant yn y byd, agorodd ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 19, 2015

Dal fi’n nes atat ti bob dydd

Dal fi’n nes atat ti bob dydd, N’ad i’m cariad i oeri byth. Cadw ‘meddwl i ar y gwir, Cadw’m llygaid i arnat ti. Trwy bob llwyddiant a llawenhau, Trwy bob methiant a phob tristáu Bydd di’n obaith sydd yn parhau. Eiddot ti fy nghalon i. Mae dy freichiau o’m cwmpas i Yn fy ngwarchod […]


Daw brenhinoedd o bob gwlad

Daw brenhinoedd o bob gwlad, Plygant oll o’th flaen ryw ddydd. Bydd pob llwyth a phob un iaith Yn addoli’n Duw yn rhydd. O Seion y daw – Fe’i clywir drwy’r byd, Y gân am dy groes, drwy’r ddaear i gyd. O addfwyn Oen Trwy dy aberth di achubiaeth gaed. (Grym Mawl 2: 82) Robin […]


Daw ymchwydd mawr o bedwar ban

Daw ymchwydd mawr o bedwar ban, Pellafoedd byd, mewn llawer man; Lleisiau cytûn, calonnau’n un, Yn canu clod i Fab y Dyn. ‘Mae’r pethau cyntaf wedi bod’: Mae heddiw’n ddydd i ganu clod, Rhyw newydd gân am nefol ras Sy’n cyffwrdd pobl o bob tras. Gadewch i holl genhedloedd byd Ateb y gri a chanu […]


Dechrau canu, dechrau canmol

Dechrau canu, dechrau canmol – ymhen mil o filoedd maith – Iesu, bydd y pererinion hyfryd draw ar ben eu taith; ni cheir diwedd byth ar sŵn y delyn aur. Yno caf fi ddweud yr hanes sut y dringodd eiddil, gwan drwy afonydd a thros greigiau dyrys, anial, serth i’r lan: Iesu ei hunan gaiff […]


Deffro ‘nghalon, deffro ‘nghân

Deffro ‘nghalon, deffro ‘nghân i ddyrchafu clodydd pur yr Arglwydd glân, f’annwyl Iesu; uno wnaf â llu y nef â’m holl awydd i glodfori ei enw ef yn dragywydd. Crist yw ‘Mhrynwr, Crist yw ‘Mhen, a’m Hanwylyd, Crist yw f’etifeddiaeth wen, Crist yw ‘mywyd, Crist yw ‘ngogoneddus nef annherfynol: gwleddaf ar ei gariad ef yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Deuaf atat Iesu

Deuaf atat Iesu, cyfaill plant wyt ti; ti sydd yn teilyngu mawl un bach fel fi. Deuaf atat, Iesu, gyda’r bore wawr; ceisio wnaf dy gwmni ar hyd llwybrau’r llawr Deuaf atat, Iesu, gyda hwyr y dydd; drosof pan wy’n cysgu dy amddiffyn fydd. Deuaf atat, Iesu, ar bob awr o’m hoes; ti yn unig […]


Deued dyddiau o bob cymysg

Deued dyddiau o bob cymysg Ar fy nherfynedig oes; Tywynned haul oleudeg llwyddiant, Neu ynteu gwasged garw groes, – Clod fy Nuw gaiff lanw ‘ngenau Trwy bob tymestl, trwy bob hin; A phob enw gaiff ei lyncu Yn ei enw Ef ei hun. Ynddo’n unig ‘rwy’n ymddiried, Hollalluog yw fy Nuw; A ffieiddio’r wyf bob […]


Deuwch i ganu, deuwch i foli

Deuwch i ganu, deuwch i foli y Ceidwad a’n carodd ni; plant bach y byd sy’n ei ddyled o hyd, mae ef yn ein caru i gyd. Tosturio wnaeth wrth bawb yn ddiwahân, rhown iddo ein moliant a’n cân, deuwch i ganu, deuwch i foli am iddo ein caru ni. Deuwch i ganu, deuwch i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015