logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ysbryd Duw, tyrd chwytha arna’i nawr

Ysbryd Duw, tyrd chwytha arna’i nawr, Bywyd newydd rho i’m henaid i. Tyrd ac adnewydda ’nghalon friw Gyda phresenoldeb f’Arglwydd byw. Gwna i’th Air fywiogi mywyd i, Rho i’m ffydd i weld Dy law ar waith. Gwna fi’n danbaid dros dy burdeb llwyr, Ysbryd Duw tyrd, chwytha arna i. Ysbryd Duw, cartrefa ynof fi, Dangos […]


Ysbryd Glân y bywiol Dduw

Ysbryd Glân y bywiol Dduw, Disgyn arnaf fi; Ysbryd Glân y bywiol Dduw, Disgyn arnaf fi; Rwyf am i ti ’meddiannu i. Ysbryd Glân fy Nuw, Disgyn arnaf fi. Paul Armstrong: Spirit of the Living God, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1984 Restoration Music Ltd/Sovereign Music UK Grym mawl 1: 149


Ysbryd Glân, golomen nef

Ysbryd Glân, golomen nef, gwrando’n rasol ar ein llef; aethom yn wywedig iawn, disgyn yn dy ddwyfol ddawn. Oer ein serch, a gwan ein ffydd, ein Hosanna’n ddistaw sydd; tyred, tyred, Ysbryd Glân, ennyn ynom nefol dân. Er na haeddwn ni dy gael, eto ti wyt Ysbryd hael; tyred, tyred yn dy ras, maedda’n hanghrediniaeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Ysbryd graslon, rho i mi

Ysbryd graslon, rho i mi fod yn raslon fel tydi; dysg im siarad yn dy iaith, boed dy ddelw ar fy ngwaith; gwna i holl addfwynder f’oes ddweud wrth eraill werth y groes. Ysbryd geirwir, rho i mi fod yn eirwir fel tydi; trwy’r ddoethineb oddi fry gwna fi’n dirion ac yn gry’; gwna fi’n […]


Ysbryd Sanctaidd, disgyn

Ysbryd Sanctaidd, disgyn o’r uchelder glân nes i’n calon esgyn mewn adfywiol gân. Arwain ein hysbrydoedd i fynyddoedd Duw, darpar yno’r gwleddoedd wna i’r enaid fyw. Dangos inni’r llawnder ynddo ef a gaed, dangos inni’r gwacter heb rinweddau’r gwaed. Ysbryd Sanctaidd, dangos inni’r Iesu mawr; dwg y nef yn agos, agos yma nawr. PENAR, 1860-1918 […]


Ysbryd Sanctaidd, dyro’r golau

Ysbryd Sanctaidd, dyro’r golau ar dy eiriau di dy hun; agor inni’r Ysgrythurau, dangos inni Geidwad dyn. O sancteiddia’n myfyrdodau yn dy wirioneddau byw; crea ynom ddymuniadau am drysorau meddwl Duw. Gweld yr Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enaid tlawd; dyma gyfaill bery’n ffyddlon, ac a lŷn yn well na brawd DYFED, 1850-1923

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Ysbryd y gorfoledd

Ysbryd y gorfoledd, tyrd i’n calon ni, fe ddaw cân i’n henaid wrth d’adnabod di; cyfaredda’n hysbryd â llawenydd byw nes in lwyr feddiannu cyfoeth mawr ein Duw. Ysbryd y gwirionedd, rho dy lewyrch clir, arwain ni o’r niwloedd at oleuni’r gwir; rho i ni’r ddoethineb sydd mor lân â’r wawr, tyn ein henaid gwamal […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016

Ysbryd y gwirionedd, tyred

Ysbryd y gwirionedd, tyred yn dy nerthol, ddwyfol ddawn; mwyda’r ddaear sych a chaled a bywha yr egin grawn: rho i Seion eto wanwyn siriol iawn. Agor gyndyn ddorau’r galon a chwâl nythle pechod cas; bwrw bob rhyw ysbryd aflan sy’n llochesu ynddi i maes: gwna hi’n gartref i feddyliau prydferth gras. Tywys Seion i’r […]


Ysbryd y Tragwyddol Dduw

Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni; Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni: plyg ni, trin ni, golch ni, cod ni: Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Daniel Iverson (1890-1977) : Spirit of the living God Cyfieithiad Awdurdodedig: IDDO EF/R. Glyn Jones Hawlfraint © 1935, Adnewyddwyd 1963 Birdwing Music. Gweinyddir gan CopyCare (Caneuon […]