logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

I’th Eglwys, Arglwydd, rho fwynhau

I’th Eglwys, Arglwydd, rho fwynhau y tywalltiadau nefol, a grasol wyrthiau’r Ysbryd Glân yn creu yr anian dduwiol. Nid dawn na dysg ond dwyfol nerth wna brydferth waith ar ddynion; y galon newydd, eiddot ti ei rhoddi, Ysbryd tirion. Ti elli bob rhyw ddrwg ddileu a’n creu i gyd o’r newydd; yn helaeth rho yn […]


Iesu roes addewid hyfryd

Iesu roes addewid hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith yr anfonai ef ei Ysbryd i roi bywyd yn ei waith; dawn yr Ysbryd, digon i’r disgyblion fu. Cofiodd Iesu ei addewid; O cyflawned hi yn awr, fel y gwnaeth ar ddydd y Sulgwyn pan achubwyd tyrfa fawr; enw Iesu gaiff yr holl ogoniant […]


Iesu, anfon weithwyr lu

Iesu, anfon weithwyr lu, O, mae eu hangen hwy. Mae’r tir yn barod i’w fedi, Y caeau’n aeddfed mwy. Ond Arglwydd cymer fi, Iesu, o cymer fi. Pwy a â drosot ti? Pwy a â drosot ti? Dyma fi nawr – Af fi, ie fi, Iôr, Af fi. O na welem Gymru’n troi Yn dyrfa […]


Mae Duw wedi rhoi

Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, ac i bobl sydd yn byw yn bell i ffwrdd, ac i bobl […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mae Ysbryd y tragwyddol Dduw’n gorwedd arnoch

Mae Ysbryd y tragwyddol Dduw’n gorwedd arnoch, Daeth i’ch eneinio oll i ddwyn y newydd da. Mae Ysbryd y tragwyddol Dduw’n gorwedd arnoch, Daeth i’ch eneinio oll i ddwyn y newydd da. Fe’ch anfonodd at y tlodion, (Fe ddaeth y dydd,) I gysguro’r gwan o galon, (Fe ddaeth yr awr,) I ryddhau y carcharorion, (Fe […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi

Ysbryd yr Arglwydd Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi,      ei law ef a’m tywys am ymlaen; danfonodd fi i rannu’r newydd da      a seinio nodyn gobaith yn fy nghân. Fe’m galwodd i gyhoeddi’r newydd da fod cyfoeth gwir ar gael i deulu’r tlawd, ac am ein bod drwy Grist yn blant i Dduw […]


Mawrygwn di er mwyn dy groes

Mawrygwn di er mwyn dy groes am gynnal tadau’r ffydd a’u tywys drwy bob cur a loes o’u rhwymau caeth yn rhydd: ti roddaist iddynt ras y nef a’r weledigaeth glir, dy Ysbryd di oedd yn eu llef wrth ddadlau hawliau’r gwir. Tydi, yr Archoffeiriad mawr, a roddaist iddynt nerth i gerdded tua thoriad gwawr […]


O anfon di yr Ysbryd Glân

O anfon di yr Ysbryd Glân yn enw Iesu mawr, a’i weithrediadau megis tân O deued ef i lawr. Yn ôl d’addewid fawr ei gwerth, O Arglwydd, tywallt di dy Ysbryd Sanctaidd gyda nerth i weithio arnom ni. O’th wir ewyllys deued ef i argyhoeddi’r byd ac arwain etifeddion nef drwy’r anial maith i gyd. […]


O Arglwydd, dyro awel

O Arglwydd, dyro awel, a honno’n awel gref, i godi f’ysbryd egwan o’r ddaear hyd y nef; yr awel sy’n gwasgaru y tew gymylau mawr; mae f’enaid am ei theimlo: o’r nefoedd doed i lawr. Awelon Mynydd Seion sy’n cynnau nefol dân; awelon Mynydd Seion a nertha ‘nghamre ‘mlaen; dan awel Mynydd Seion mi genais […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

O Dad fe’th garwn

O Dad fe’th garwn, Addolwn, gogoneddwn, Molwn d’enw Di drwy’r byd i gyd. Molwn d’enw Di, Molwn d’enw Di, Molwn d’enw Di drwy’r byd i gyd.   lesu, fe’th garwn … (ayb.)   Ysbryd, fe’th garwn…(ayb.) Donna Adkins, (Father we love you), cyf. Catrin Alun Hawlfraint © Maranatha! Music/ Word Music (UK) 1976, 1981 Gwein. […]