logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Trwy drugaredd

Trwy drugaredd, Arglwydd, Trwy dy ras, Tywallt d’ennaint Di Arnom ni nawr. Tynn fi’n ddyfnach, Arglwydd, Mwy bob dydd, Yn llif dy Ysbryd caf D’ewyllys Di. Tyred Ysbryd Glân, Tyred Ysbryd Glân, Tynn fi’n nes at Iesu yr Oen. Greg Leavers: By your mercy, Cyfieithiad Awdurdodedig: Cass Meurig © Greg Leavers


Tyrd Ysbryd Glân

Tyrd Ysbryd Glân, dwi dy angen di, Tyrd Ysbryd Glân, dwi dy angen di, Tyrd Ysbryd Glân â dy gariad di yn awr, yn awr. Iachâ fy mriwiau, iachâ fy nghlwyfau, Wrth imi roi fy hun yn llwyr iti, Iachâ fy mriwiau, iachâ fy nghlwyfau, Wrth iti arllwys lawr arna’ i. Cytgan: Bydd yn Arglwydd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 1, 2015

Tyrd, Ysbryd cariad mawr

Tyrd, Ysbryd cariad mawr, ymwêl â llwch y llawr, a gyr dy nerth yn dân i’m hysbryd egwan; Ddiddanydd, agosâ, fy nghalon i cryfha, a chynnau’r fflam yn hon, dy newydd drigfan. Dy gwmni, sanctaidd Un, dry nwydau meidrol ddyn yn llwch a lludw yn ei danllyd fflamau; a’th olau nerthol di fyddo f’arweinydd i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Tyrd, Ysbryd Glân, i’n c’lonnau ni

Tyrd, Ysbryd Glân, i’n c’lonnau ni a dod d’oleuni nefol; tydi wyt Ysbryd Crist, dy ddawn sy fawr iawn a rhagorol. Llawenydd, bywyd, cariad pur ydyw dy eglur ddoniau; dod eli i’n llygaid, fel i’th saint, ac ennaint i’n hŵynebau. Gwasgara di’n gelynion trwch a heddwch dyro inni; os t’wysog inni fydd Duw Nêr pob […]


Tyrd, Ysbryd Glân, rho d’ olau clir

Tyrd, Ysbryd Glân, rho d’ olau clir I’n harwain drwy yr anial dir; Fel gallom ddilyn hwnnw a roes Ei fywyd trosom ar y groes; Yna, ‘n ôl gorffen ar ein gwaith, Cael gweld ei wedd ar ben y daith. Tyrd, Ysbryd Glân, i’w casglu oll, Dy blant sy’n cyflym fynd ar goll; Oddi wrth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, rho dy wawr

Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, rho dy wawr, datguddia ddyfnion bethau Duw; eglura inni’r enw mawr a gwna’n heneidiau meirw’n fyw. Gad inni weld, yn d’olau di, fod Iesu’n Arglwydd ac yn Dduw, a than d’eneiniad rho i ni ei ‘nabod ef yn Geidwad gwiw. O’i weled yn d’oleuni clir cawn brofi rhin ei farwol loes a […]


Wele deulu d’Eglwys, Iesu

Wele deulu d’Eglwys, Iesu, ger dy fron yn plygu nawr wedi’i lethu gan ei wendid, yn hiraethu am y wawr: taer erfyniwn am gael profi llawnder grym dy Ysbryd Glân dry ein hofn yn hyder sanctaidd, dry ein tristwch oll yn gân. Lle bu ofn yn magu llwfrdra ac esgusion hawdd gyhyd, lle daeth niwloedd […]


Y mae hiraeth arnom, Arglwydd

Y mae hiraeth arnom, Arglwydd, am dy Ysbryd ar ein hynt, i’n sancteiddio a’n hadfywio megis yn y dyddiau gynt: O disgynned nawr fel gwlith neu dyner law. Gwna ni’n iraidd fel y glaswellt o dan faethlon wlith y nen; gwna ni’n ffrwythlon fel y gwinwydd, prydferth fel y lili wen, er gogoniant byth i’th […]


Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi

Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi, Oherwydd i’r Arglwydd f’eneinio, I ddwyn newydd da i’r darostyngedig, A chysuro’r toredig o galon; I gyhoeddi rhyddid i’r caethion, Rhoi gollyngdod i’r carcharorion, I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd A dydd dial ein Duw ni. Cytgan: I ddiddanu pawb sy’n galaru, A gofalu am alarwyr Seion. […]


Ysbryd byw y deffroadau

Ysbryd byw y deffroadau, disgyn yn dy nerth i lawr; rhwyga’r awyr â’th daranau, crea’r cyffroadau mawr; chwyth drachefn y gwyntoedd cryfion ddeffry’r meirw yn y glyn, dyro anadliadau bywyd yn y lladdedigion hyn. Ysbryd yr eneiniad dwyfol, dyro’r tywalltiadau glân, moes y fflam oddi ar yr allor, ennyn ynom sanctaidd dân; difa lygredd ein […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015