logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Deui atom yn ein gwendid

Deui atom yn ein gwendid gan ein codi ar ein traed, drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol, sefyll yr wyt ti o’n plaid. Deui atom yn ein trallod gyda chysur yn dy lais, drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol, parod wyt i wrando’n cais. Deui atom mewn cymdogion am it weld ein lludded ni: ti […]


Disgyn, Iesu, o’th gynteddoedd

Disgyn, Iesu, o’th gynteddoedd lle mae moroedd mawr o hedd; gwêl bechadur sydd yn griddfan ar ymylon oer y bedd: rho im brofi pethau nad adnabu’r byd. Rho oleuni, rho ddoethineb, rho dangnefedd fo’n parhau, rho lawenydd heb ddim diwedd, rho faddeuant am bob bai; triged d’Ysbryd yn ei demel dan fy mron. Ynot mae […]


Disgyn, Iôr, a rhwyga’r nefoedd

Disgyn, Iôr, a rhwyga’r nefoedd, tywallt Ysbryd gras i lawr; disgyn fel y toddo’r bryniau, diosg fraich dy allu mawr; rhwyga’r llenni, ymddisgleiria ar dy drugareddfa lân; rho dy lais a’th wenau tirion, achub bentewynion tân. Ti achubaist y rhai gwaethaf, annheilyngaf a fu’n bod; achub eto, achub yma, achub finnau er dy glod. Ti […]


Distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd Un, gerllaw;

Distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd Un, gerllaw; dewch, plygwch ger ei fron mewn dwfn, barchedig fraw: dibechod yw efe, lle saif mae’n sanctaidd le; distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd Un, gerllaw. Distewch, cans gogoniant Crist ei hun o’n cylch lewyrcha’n gry’; fe lysg â sanctaidd dân, mawr ei ysblander fry: brawychus […]


Doed awel gref i’r dyffryn

Doed awel gref i’r dyffryn lle ‘rŷm fel esgyrn gwyw yn disgwyl am yr egni i’n codi o farw’n fyw; O na ddôi’r cyffro nefol a’r hen orfoledd gynt i’n gwneuthur ninnau’n iraidd yn sŵn y sanctaidd wynt. Ar rai a fu mor ddiffrwyth doed y tafodau tân i ddysgu anthem moliant i blant yr […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

Dyhewn am dafodau tân

Dyhewn am dafodau tân i’n cyffwrdd ninnau, I’n troi yn dystion tanbaid drosot ti. Sychedwn am adfywiad; gwyrthiau’r Ysbryd Sanctaidd, Hiraethwn weld ‘r afradlon yn dod nôl. Mae’n holl obeithion ni ynot ti, Pa bryd y daw ‘rhain yn wir? Deled dy Ysbryd mewn grymuster, Rho inni weledigaeth newydd, Deled dy Deyrnas yw ein gweddi, […]


Fel aur sy’n werthfawr

Fel aur sy’n werthfawr, a melysder diliau mêl, Gwn dy fod yn caru’r ddinas hon – O! gwêl Yr holl blant sy’n chwarae ar ei strydoedd hi, A phob baban bach sy’n llefain yn ei grud. Pawb sy’n drysu neu’n syrffedu yn ei waith, Neu sy’n diodde rhwystredigaeth araf daith. Rwy’n teimlo gwefr wrth feddwl, […]


Golwg, Arglwydd, ar dy ŵyneb

Golwg, Arglwydd, ar dy ŵyneb sydd yn codi’r marw o’r bedd; mae agoriad nef ac uffern yna i’w deimlo ar dy wedd; gair dy ras, pur ei flas, nawr a ddetgly ‘nghalon gas. Arglwydd, danfon dy leferydd heddiw yn ei rwysg a’i rym; dangos fod dy lais yn gryfach nag all dyn wrthsefyll ddim; cerdd […]


Hedd fel yr afon

Hedd fel yr afon, Cariad mor gadarn, Fe chwyth gwynt dy Ysbryd Ar hyd a lled y byd. Ffynnon y bywyd, Dyfroedd bywiol clir; Tyrd Ysbryd Glân Anfon dy dân i lawr. John Watson: Peace like a river, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Ampelos Music/Thankyou Music 1987. Gwein. Gan Copycare (Grym mawl 1: 135)


I blith y ddau neu dri

I blith y ddau neu dri yr awron tyred di, ein gwendid gwêl, rho inni sêl, O Dad, ymwêl â ni: cryfha ein ffydd yn ôl y dydd, Breswylydd mawr y berth, ein llef erglyw, O Iôr, ein llyw, yr esgyrn gwyw gwna eto’n fyw, O Dduw, bydd inni’n nerth. Ein cri, ein Tad, a’n […]