logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Clod i enw Iesu

Clod i enw Iesu, plygwn iddo nawr, “Brenin y gogoniant” yw ein hanthem fawr; i’w gyhoeddi’n Arglwydd codwn lawen lef, cyn bod byd nac amser Gair ein Duw oedd ef. Trwy ei Air y crewyd daear faith a nef, mintai yr angylion a’i holl luoedd ef; pob rhyw orsedd gadarn, sêr yr wybren fry, gosgordd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016

Cyd-ddiolchwn, Arglwydd tirion

Cyd-ddiolchwn, Arglwydd tirion, am yr ysguboriau llawn: ti sy’n nerthu dwylo dynion a rhoi grym i gasglu’r grawn; am i ti ein cofio beunydd a chyflawni eto’r wyrth, yma canwn am y cynnydd a rhown ddiolch yn y pyrth. Byth ni phaid dy drugareddau, a’th ddaioni sydd yr un; pwy all gofio dy holl ddoniau […]


Crist sydd yn Frenin, llawenhawn

Crist sydd yn Frenin, llawenhawn; gyfeillion, dewch â moliant llawn, mynegwch ei anhraethol ddawn. O glychau, cenwch iddo ef soniarus ganiad hyd y nef, cydunwn yn yr anthem gref. Mawrhewch yr Arglwydd, eiliwch gân, cenwch yr anthem loyw, lân i seintiau Crist a aeth o’n blaen; canlyn y Brenin wnaent yn rhydd ac ennill miloedd […]


Cân angylion ar yr awel

Cân angylion ar yr awel o gylch gorsedd Duw; swynol nodau eu telynau O fy enaid, clyw; gwrando’r miloedd sy’n cyffesu a chlodfori enw Duw. Ti sy ‘mhell tu hwnt i gyrraedd ein golygon ni, a all dynion pechadurus ddod i’th ymyl di? Dwed a elli di ein gwrando a’n cysuro? “Gallaf fi.” Ti a’n […]


Canwn fawl i’r Iesu da

Canwn fawl i’r Iesu da, Haeddu serch pob plentyn wna; Molwn Grist â llawen lef, Cyfaill gorau plant yw ef. Cytgan: Iesu fo’n Harweinydd, Iesu’n Hathro beunydd, Ceidwad mad plant bach pob gwlad, Fe’i molwn, molwn, Molwn yn dragywydd. Carai fel ei Dad o’r ne’, Byw i eraill wnâi efe; Drosom aeth i Galfari, Caru’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Cais yr Iesu mawr gennym ni o hyd

Cais yr Iesu mawr gennym ni o hyd Megis lampau bychain deg oleuo’r byd; Tywyll yw’r holl daear, felly gwnaed pob un Bopeth i oleuo ei gylch ei hun. Cais yr Iesu mawr gennym ar ei ran Ef ei hun oleuo, er nad ŷm ond gwan; Tremia ef o’r nefoedd, ac fe wêl bob un […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Canu i’r Iesu (Unwn bawb i ganu)

Unwn bawb i ganu, Gyda lleisiau mwyn, Cân o glod i’r Iesu, Cân yn llawn o swyn; Parod yw i wrando Cân pob plentyn bach: O! mor hoff yw ganddo Fiwsig pur ac iach. Cytgan: Canu ar y ddaear, Canu yn y nef; Canu oll yn hawddgar Mae ei eiddo ef. Canu wna’r aderyn Fry […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Cofia, f’enaid, cyn it’ dreulio

Cofia, f’enaid, cyn it’ dreulio D’oriau gwerthfawr yn y byd, Cyn ehedeg draw oddi yma, P’un a gest ti’r trysor drud; Yn mha ardal bydd fy llety? Fath pryd hynny fydd fy ngwedd? P’un ai llawen, ai cystuddiol Fyddi y tu draw i’r bedd? Mae nghyfeillion wedi myned Draw yn lluoedd maith o’m blaen, A […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015

Cul yw’r llwybyr imi gerdded,

Cul yw’r llwybyr imi gerdded, is fy llaw mae dyfnder mawr, ofn sydd arnaf yn fy nghalon rhag i’m troed fyth lithro i lawr: yn dy law y gallaf sefyll, yn dy law y dof i’r lan, yn dy law byth ni ddiffygiaf er nad ydwyf fi ond gwan. Dysg im gerdded drwy’r afonydd, Na’m […]


Caraf di

Caraf Di O Arglwydd, fy nghryfder, Caraf Di O Arglwydd, fy nghaer, F’amddiffynfa gadarn, Gwaredwr, O caraf Di, caraf Di. Yr Arglwydd yw fy nghraig, Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy nghadernid a’m tarian, Fy noddfa a’m nerth, Rhag pwy, rhag pwy y dychrynaf? Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy Nuw yw fy nghraig lle […]