logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cân y Pererinion

Mae’r gân ar gael yn Gymraeg a Saesneg (Dogfen Word) O Dduw ein Tad, cyfeiria’n traed A’n tywys ni ar ein taith, Dangosa’r ffordd drwy gwmwl a thân Fel gwnaethost lawer gwaith. Ynot Ti, Arglwydd, gobeithiwn, Ynot Ti rhown ein holl ffydd, Ar hyd ein siwrne arwain ni Yng nghwmni Crist bob dydd. O Iesu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2016

Cofia’r newynog, nefol Dad

Cofia’r newynog, nefol Dad, filiynau llesg a thrist eu stad sy’n llusgo byw yng nghysgod bedd, ac angau’n rhythu yn eu gwedd. Rho ynom dy dosturi di, i weld mai brodyr oll ŷm ni: y du a’r gwyn, y llwm a’r llawn, un gwaed, un teulu drwy dy ddawn. O gwared ni rhag in osgoi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Cariad yw Duw

Cariad yw Duw (Tôn: The Glory Song, Charles H. Gabriel) “Cariad yw Duw”, dyma’r cysur a ddaw beunydd i’m cadw rhag pryder a braw; pan ddaw amheuon, daw’r cariad a’i wres ataf i’m tynnu at f’Arglwydd yn nes. Cytgan: Cariad fy Nuw, gwir gariad yw, daw imi’n rhad, daw heb nacâd; prawf o’i anwyldeb yw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd

Tôn: Lyons (677 Caneuon Ffydd) Moliannu Duw Cyd-foliannwn Di, O Arglwydd, am bob cennad fu’n ein gwlad yn lledaenu dy efengyl ac ehangu dy fawrhad; trwy eu cariad a’u hymroddiad clywodd Cymry am dy ras, ac am Iesu’r un ddaeth atom i’n gwas’naethu ni fel Gwas. Cyd-weddïwn arnat, Arglwydd heddiw, pan ddirmygir Crist, a phan ddengys […]


Cefais olwg ar ogoniant

Cefais olwg ar ogoniant fy Ngwaredwr ar y pren, drwy ffenestri ei ddoluriau gwelais gariad nefoedd wen: gorfoledda f’enaid wrth ei ryfedd groes. Ymddisgleiriodd ei ogoniant dros y byd ar Galfarî; golau cariad Duw sydd eto yn tywynnu arnom ni: gorfoledded cyrrau’r ddaear wrth y groes. Hyfryd fore fydd pan glywir côr y nef a’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

Cofiwn am gomisiwn Iesu

Cofiwn am gomisiwn Iesu cyn ei fyned at y Tad: “Ewch, pregethwch yr Efengyl, gwnewch ddisgyblion ymhob gwlad.” Deil yr Iesu eto i alw yn ein dyddiau ninnau nawr; ef sy’n codi ac yn anfon gweithwyr i’w gynhaeaf mawr. Cofiwn am addewid Iesu adeg ei ddyrchafael ef: “Byddaf gyda chwi’n wastadol pan ddaw arnoch nerth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

Cofia bob amser, cofia bob tro

Cofia bob amser, cofia bob tro, paid ag anghofio dweud, “Diolch”. Cofia bob amser, cofia bob tro, cofia ddweud, “Diolch, Iôr.” Diolch am fwyd bob dydd, am ddillad twym, am ‘sgidiau cryf. Cytgan Diolch am iechyd da, am nerth i weithio a mwynhau. Cytgan Diolch am gartref clyd, am wres a chysur gawn bob dydd. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Clywch y canu lond yr awel!

Clywch y canu lond yr awel! Nodau pêr: Hwythau’r sêr Oll yn gwenu’n dawel. Llon y geiriau! Llawn o gariad Ydyw cân Engyl glân: “Ganed i chwi Geidwad”. Yn y pellter draw mi glywaf Lais y Crist: “Ffrindiau trist, Yn eich ing dewch ataf: Bwriwch ymaith wag obeithion; Ataf dewch: Llawenhewch, A gorffwyswch weithion”. At […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Carol yr Engyl

Llewyrch seren Bethlem Welwyd yn y nef, Hon gyhoeddodd neges Ei ddyfodiad Ef; Doethion dri o’r dwyrain Ddaethant at ei grud, Gan offrymu iddo Eu trysorau drud. Carol bêr yr engyl Seiniodd yn y nen, Proffwydoliaeth oesau Heddiw ddaeth i ben; Crymu wna’r bugeiliaid Ofnus hyd y llawr, Iddynt hwy datguddiwyd Y rhyfeddod mawr. Draw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Cyffwrdd ynom, Dduw pob llafar

Cyffwrdd ynom, Dduw pob llafar, rho i’n moliant newydd flas; rho’r marworyn ar bob gwefus i gyhoeddi maint dy ras: llifed geiriau cysur drwom i ddiddanu’r unig, trist; gad i ni adleisio’r cariad sydd yn nwfn dosturi Crist. Cyffwrdd ynom, Dduw pob gweithred, ennyn ynom awydd gwiw i liniaru ofnau dwysaf yr anghenus o bob […]