logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pe meddwn aur Periw

Pe meddwn aur Periw A pherlau’r India bell, Mae gronyn bach o ras fy Nuw Yn drysor canmil gwell. Pob pleser is y rhod A dderfydd maes o law; Ar bleser uwch y mae fy nod, Yn nhir y bywyd draw. Dymunwn ado’n lân Holl wag deganau’r llawr, A phenderfynu fynd ymlaen Ar ôl fy […]


Pererin wyf mewn anial dir, sychedig am gysuron gwiw

Pererin wyf mewn anial dir, Sychedig am gysuron gwiw; Yn crwydro f’amser a llesgáu O hiraeth gwir am dy fwynhau. Haul y Cyfiawnder disglair cu, Tywynna drwy bob cwmwl du; O dan dy esgyll dwyfol mae Balm o Gilead sy’n iacháu. Mae gras yn rhyw anfeidrol stôr, A doniau ynot fel y môr; O! gad […]


Pwy all ddirnad maint ei gariad

Pwy all ddirnad maint ei gariad ef A dirgelion arfaeth fawr y nef? Crist a ddaeth i farw yn ein lle Un waith am byth. Roedd yn Dduw cyn rhoddi bod i’r byd; Daeth fel Oen i farw’n aberth drud. Cariad mor fawr i gymodi’r byd Un waith am byth. Fe ganwn eto am ei […]


Pwy all ein gwahanu

Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Sydd i ni ‘Nghrist Iesu ein Iôr. Gorthrymder neu ing neu gas erledigaeth, Newyn neu noethni’r corff, Peryg neu unrhyw gleddyf ddaw i’n herbyn? Gorthrymder… Na, drwy’r cwbl oll Ry’m ni’n […]


Rho olwg ar Dy gariad

Rho olwg ar dy gariad Rhyfeddol ataf fi; Y cariad ddaeth a Thi i’r byd I farw ar Galfari. O cymorth rho i ddeall, A gwerthfawrogi’n iawn Y pris a delaist, Sanctaidd Un, Er dwyn fy meiau’n llawn. Ai’r hoelion, O Waredwr, A’th glymodd Di i’r groes? Na, na, dy gariad ataf fi A wnaeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Rhowch i’r Arglwydd

Rhowch i’r Arglwydd yn dragywydd Foliant, bawb sydd is y nen; Wele’r Iesu’n dioddef, trengi’n Aberth perffaith ar y pren; Concwest gafwyd, bywyd roddwyd, Mewn gogoniant cwyd ein Pen. Dynion fethant, Crist yw’n haeddiant, Ef yw’n glân gyfiawnder pur; Crist yr Arglwydd yn dragywydd Sy’n dwyn rhyddid o’n holl gur; Rhydd in’ bardwn; etifeddwn Fywyd, […]


Rhyfeddol ras! O’r fendith dlos

Rhyfeddol ras! O’r fendith dlos Achubodd walch fel fi; Ar goll, fe’m caed, ac ar fy nos Fe dorrodd gwawr yn lli. Gras ‘ddysgodd ofn i’m calon goll, Gras ‘chwalodd f’ofnau lu; O awr y credu cyntaf oll, Gras yw fy nhrysor cu. Er gwaethaf llaid a maglau’r byd, Clod byth i ras, ’rwy’n fyw! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 30, 2015

Rwy’n dy garu er na’th welais

(Perffaith gariad) Rwy’n dy garu er na’th welais, Mae dy gariad fel y tân; Ni all nwydau cryf fy natur Sefyll mymryn bach o’th flaen; Fflam angerddol Rywbryd ddifa’r sorod yw. Pell uwch geiriau, pell uwch deall, Pell uwch rheswm gorau’r byd, Yw cyrhaeddiad perffaith gariad, Pan ennyno yn fy mryd: Nid oes tebyg Gras […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 26, 2015

Rwy’n greadigaeth newydd

Rwy’n greadigaeth newydd, Rwy’n blentyn Duw oherwydd Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Ac felly moli wnawn, le, felly llawenhawn, Ac felly canwn am ei gariad Ef. Llawenydd sy’n ddiderfyn, […]


Rwy’n dod yn nes

Dilynwch y ddolen ar waelod y dudalen i glywed y gân yn Saesneg. Rwy’n dod yn nes nag y bûm i erioed, Er gwaethaf fy methiant, mae croeso i mi; Edrychaf i’th lygaid ac mae dy gariad mor glir. Yn nes ac yn nes yr wyt ti’n fy ngwadd, A’th gariad o’m hamgylch, mae ’nghalon […]