logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rwyf d’angen

Rwyf d’angen Fel gwlith mewn diffaethwch, Fel iachusol law yr haf, Arllwys di dy gariad pur yn lli’. Rwy’n gweled bob tro dof atat ti A gofyn am gael mwy O’th gariad tyner cu, Fe’i rhoi i mi. Fel afon yn llifo’n gref, Fel tonnau’n treiglo daw dy hedd; Tynn fi’n ddyfnach; rho weld dy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 19, 2015

Rwyt fel y graig yn sefyll byth

‘Rwyt fel y graig yn sefyll byth, Ffyddlon wyt ti; ‘Rwyt Ti’n ddoethach a mil harddach Na phawb a phopeth sy’. Rymus un, yn ofni dim, Gwir a chyfiawn yw dy ffyrdd, Fab Duw; Ond rwyt mor isel, rhoist dy fywyd di, Er mwyn i ni gael byw. Wrth droi fy wyneb atat Ti O! […]


Rwyt ti’n gryfach

Cariad dwyfol, er ein mwyn hoeliwyd ar gywilydd croes. Dygaist ein gwarth, a’n pechod ni; Mewn buddugoliaeth codaist fry. Drwy’r ystorm a thrwy y tân Gras di-drai, mor ffyddlon yw; Mae gwirionedd a’m rhyddha; Ynof Iesu Grist sy’n byw. Rwyt ti’n gryfach, rwyt ti’n gryfach, Concrwyd pechod, fe’m gwaredaist, Ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd! Iesu, Ti yw […]


Sefyll o dan adain cariad Duw

Sefyll o dan adain cariad Duw A ddaw a hedd i ni. Gwneuthur ei ewyllys ein byw Dry’n foliant, moliant, moliant iddo ef. Plygu wrth ei draed yn wylaidd wnawn Gan fyw mewn harmoni. Uno gyda’n gilydd yn ein mawl – ‘Teilwng, teilwng, teilwng yw yr Oen!’ Cwlwm cariad sy’n ein clymu ‘nawr I fod […]


Talodd Iesu’n llawn

Clywaf lais yr Iesu’n dweud, Rho d’ysgwydd dan fy iau; Blentyn gwan, tro ataf i, Rhof i ti, fy nghras di-drai. Cytgan Talodd Iesu’n llawn, Nawr rwy’n rhydd yn wir; Golchodd staen fy mhechod cas Yn wyn fel eira pur. Gwn yn iawn mai ti yw’r un All symud smotiau du Y llewpard; dim ond […]


Ti, Iesu, ydwyt, oll dy Hun

Ti, Iesu, ydwyt, oll Dy Hun Fy meddiant ar y llawr; A Thi dy Hunan fydd fy oll O fewn i’r nefoedd fawr. Mae ‘nymuniadau maith eu hyd Yn pwyntio oll yn un, Dros bob gwrthrychau is y sêr, Ac atat Ti dy Hun. O! ffynnon trugareddau maith! Diderfyn yw dy ras, I roi trysorau […]


Torri wnes fy addunedau

Torri wnes fy addunedau Gant o weithiau maith eu rhi’, Ac mae’n rhaid wrth ras anfeidrol I gadw euog fel myfi; Wrth yr orsedd ‘r wyf yn cwympo, Ac nid oes un enw i maes Ag a rydd im feddyginiaeth Ond yn unig gorsedd gras. Minnau rois fy holl ymddiried, Iesu, arnat Ti dy Hun; […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015

Trosom ni gwaedaist ti

Trosom ni, gwaedaist ti. Tro’n calonnau ni at eraill, Trwy dy gariad di: Clwyfwyd rhai gan drais a geiriau, Rho dy ras yn lli. Tro’n calonnau ni ’wrth ddicter At dy heddwch pur: Wedi gwaedu, buost farw Er mwyn difa cur. Tro galonnau’r cenedlaethau Fel yr unem ni Yn bartneriaid yn dy Deyrnas Wrth in […]


Trwy drugaredd

Trwy drugaredd, Arglwydd, Trwy dy ras, Tywallt d’ennaint Di Arnom ni nawr. Tynn fi’n ddyfnach, Arglwydd, Mwy bob dydd, Yn llif dy Ysbryd caf D’ewyllys Di. Tyred Ysbryd Glân, Tyred Ysbryd Glân, Tynn fi’n nes at Iesu yr Oen. Greg Leavers: By your mercy, Cyfieithiad Awdurdodedig: Cass Meurig © Greg Leavers


Trwy dy gariad gwiw

Trwy dy gariad gwiw dy farn ateliaist. Trwy dy gariad gwiw, datguddiaist dy ras. Dioddef poen a gwawd, marw ar groesbren, Trwy dy gariad gwiw, maddeuaist im. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Out of your great love: Patricia Morgan © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac […]