logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Tydi fy Arglwydd yw fy rhan

Tydi, fy Arglwydd, yw fy rhan, A doed y drygau ddêl; Ac er bygythion uffern fawr, Dy gariad sy dan sêl. Oddi wrthyt rhed, fel afon faith, Fy nghysur yn ddi-drai; O hwyr i fore, fyth yn gylch, Dy gariad sy’n parhau. Uwch pob rhyw gariad is y nef Yw cariad pur fy Nuw; Anfeidrol […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2017

Tyred, Arglwydd, tyrd yn fuan

Tyred, Arglwydd, tyrd yn fuan, Dim ni’m boddia dan y ne’, Dim ond ti a ddeil fy ysbryd Gwan, lluddedig, yn ei le; Neb ond Ti a gyfyd f’enaid Llesg o’r pydew du i’r lan; Os Tydi sy’n gwneud im ochain, Ti’m gwnei’n llawen yn y man. Hwyl fy enaid sy wrth d’ewyllys, Fel y […]


Wel, dyma gyfoeth gwerthfawr llawn

Wel, dyma gyfoeth gwerthfawr llawn, Uwch holl drysorau’r llawr, A roed i’w gadw oll ynghyd, Yn haeddiant Iesu mawr. Ei gariad lifodd ar y bryn, Fel moroedd mawr di-drai; Ac fe bwrcasodd yno hedd Tragwyddol i barhau. Pan syrthio’r sêr fel ffigys ir, Fe bery gras fy Nuw, A’i faith ffyddlondeb tra fo nef; Anghyfnewidiol […]


Wrth dy orsedd ‘r wyf yn gorffwys

Wrth dy orsedd ‘r wyf yn gorffwys, Llefain arnat fore a nawn, Am gael clywed llawn ddistawrwydd, Ar f’euogrwydd tanllyd iawn: A thangnefedd, Pur o fewn yn cadw’i le. ‘D oes ond gras yn eitha’i allu Ddaw â’m henaid i i’w le; Gras yn unig all fy nghadw O fewn muriau ‘i gariad E’: Uwchlaw […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 9, 2015

Wyddwn i fyth

Wyddwn i fyth dy fod ti’n fy ngharu Union fel hyn, Wyddwn i fyth dy fod ti’n fy nerbyn Union fel hyn, Credwn fod ffìn yn rhywle oedd rhaid imi’i osgoi, Ond yn lle hynny mae ‘na foroedd o gariad di-derfyn. Cytgan: Mor bell ag yw’r dwyrain o’r gorllewin, Mor bell ag yw’r gogledd o’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 20, 2015

Ymhlith plant dynion ni cheir un

Ymhlith plant dynion, ni cheir un Yn ffyddlon fyth fel Iesu ei hun, Nid yw ei gariad, megis dyn, Yn gŵyro yma a thraw. Wel, dyna’r cariad sydd yn awr Yn curo pob cariadau i lawr, Yn llyncu enwau gwael y llawr Oll yn ei enw’i hun. O! fflam angerddol gadarn gref O dân enynnwyd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Yng Nghrist ei Hun

Yng Nghrist ei Hun mae ‘ngobaith i, Ef yw fy haul, fy nerth, fy nghân; Mae’n gonglfaen, mae’n dir mor gryf, Craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pur, Ei heddwch mawr, ‘Does ofn i mi nac ymdrech nawr! Fy nghysur yw, fy oll yn oll, Yng nghariad Crist mae’n sicrwydd i. […]


Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi

Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi, Y Brenin ydyw Ef; Fe orfoledda ynot ti, A’th adnewyddu ynddo’i hun; Fe lawenycha dy Dduw Gan ganu cân, canu cân, Canu cân, canu cân, Canu cân. The Lord your God is in your midst: anad. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones (Grym mawl 1: 153)

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970