logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fe roed imi ddymuniadau

Fe roed imi ddymuniadau nad oes dim o fewn y byd, yn y dwyrain na’r gorllewin a all hanner llanw ‘mryd: tragwyddoldeb, yno llenwir fi yn llawn. Mi gaf yno garu a fynnwyf, cariad perffaith, pur, di-drai; cariad drwy ryw oesoedd mawrion nad â fymryn bach yn llai: môr diderfyn byth yn berffaith, byth yn […]


Fel brefa’r hydd

Fel brefa’r hydd am y dyfroedd byw, Sychedu mae f’enaid am fy Nuw. ‘Dwi d’angen di, fy Arglwydd a’m Rhi, ‘Dwi d’angen di, ‘Dwi d’angen di. Mwy na dim yn y byd, Na’r anadl ynof sydd, (Na) churiad y galon hon – Mwy na’r rhain i gyd. O! Dduw mewn dyddiau ddaw Fe fyddaf fi […]


Fel y rhed llifogydd mawrion

Fel y rhed llifogydd mawrion fel y chwyth yr awel gref, felly bydded f’ocheneidiau yn dyrchafu tua’r nef; gwn, fy Nuw na elli atal, gwn na elli roi nacâd o un fendith is y nefoedd ag sydd imi er iachâd F’enaid wrth y nef sy’n curo, yno mae yn pledio’n hy, ac ni osteg oni […]


Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist

Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist I basio heibio i uffern drist, Wedi ei phalmantu ganddo Ef, O ganol byd i ganol nef. Agorodd Ef yn lled y pen, Holl euraidd byrth y nefoedd wen; Mae rhyddid i’w gariadau Ef I mewn i holl drigfannau’r nef. Os tonnau gawn, a stormydd chwith, Mae Duw o’n […]


Ffordd nid oes o waredigaeth

Ffordd nid oes o waredigaeth ond a agorwyd ar y pren, llwybyr pechaduriaid euog draw i byrth y nefoedd wen: dyma’r gefnffordd, gwna i mi ei cherdded tra bwyf byw. Nid myfi sydd yn rhyfela, ‘dyw fy ngallu pennaf ddim; ond mi rois fy holl ryfeloedd i’r Un godidoca’i rym: yn ei allu minnau ddof […]


Fy Iesu yw fy Nuw

Fy Iesu yw fy Nuw, Fy Mrawd a’m Prynwr yw, Ffyddlonaf gwir; Arwain fy enaid wnaeth O’r gwledydd tywyll caeth, I wlad o fêl a llaeth, Paradwys bur. Efe a aeth o’m blaen, Trwy ddyfnder dŵr a thân, I’r hyfryd wlad; Mae’n eiriol yno’n awr O flaen yr orsedd fawr, Yn maddau bach a mawr […]


Fy ngorchwyl yn y byd

Fy ngorchwyl yn y byd yw gogoneddu Duw a gwylio dros fy enaid drud yn ddiwyd tra bwyf byw. Fe’m galwyd gan fy Nuw i wasanaethu f’oes; boed im ymroi i’r gwaith, a byw i’r Gŵr fu ar y groes. Rho nerth, O Dduw, bob dydd i rodio ger dy fron, i ddyfal ddilyn llwybrau’r […]


Fy Nhad o’r nef, O gwrando ‘nghri

Fy Nhad o’r nef, O gwrando ‘nghri: un o’th eiddilaf blant wyf fi; O clyw fy llef a thrugarha, a dod i mi dy bethau da. Nid ceisio ‘rwyf anrhydedd byd, nid gofyn wnaf am gyfoeth drud; O llwydda f’enaid trugarha, a dod i mi dy bethau da. Fe all mai’r storom fawr ei grym […]


Gobaith mawr y mae’r addewid

Gobaith mawr y mae’r addewid wedi ei osod draw o’m blaen; hwn a gynnal f’enaid egwan rhag im lwfwrhau yn lân. Gobaith, wedi rhyfel caled, y caf fuddugoliaeth lawn; gobaith bore heb gymylau ar ôl noswaith dywyll iawn. Gobaith, ar ôl maith gystuddiau, y caf fod heb boen na chlwy’; gobaith, yn y ffwrnais danllyd, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Gorchudd ar dy bethau mawrion

Gorchudd ar dy bethau mawrion yw teganau gwag y byd; cadarn fur rhyngof a’th Ysbryd yw ‘mhleserau oll i gyd: gad im gloddio, drwy’r parwydydd tewion, drwodd at fy Nuw i gael gweld trysorau gwerthfawr na fedd daear ddim o’u rhyw. N’ad im daflu golwg cariad ar un gwrthrych is y rhod, na gwneud gwrthrych […]