logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cael bod yn dy gwmni

Cael bod yn dy gwmni, Cael eisedd i lawr, A phrofi dy gariad O’m cwmpas yn awr.   Fy nyhead i, Fy Nhad, Yw bod gyda thi. Fy nyhead i, Fy Nhad, Yw bod gyda thi. A’m pen ar dy ddwyfron Heb gynnwrf na phoen; Pob eiliad yn werthfawr Yng nghwmni yr Oen. Caf oedi’n […]


Canaf am yr addewidion

Canaf am yr addewidion: ar fy nhaith lawer gwaith troesant yn fendithion. Ni fu nos erioed cyn ddued nad oedd sêr siriol Nêr yn y nef i’w gweled. Yn yr anial mwyaf dyrys golau glân colofn dân ar y ffordd ymddengys. Yng nghrastiroedd Dyffryn Baca dyfroedd byw ffynnon Duw yno’n llyn a’m llonna. I ddyfnderoedd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Cerddwn ymlaen

Cerddwn ymlaen, calonnau’n dân, A bydd pob cam yn weddi îr. Planwyd gobaith a llawenydd; Clywch yr anthem drwy y tir.   Ers dyddiau Crist mae’r fflam yn fyw, Ni all un dim ei diffodd hi, Mae ‘na hiraeth a dyhead Am adfywiad drwy y tir. Boed i’r fflam lewyrchu, Symud y tywyllwch, Troi y […]


Cheisiais Arglwydd, ddim ond hynny

‘Cheisiais Arglwydd, ddim ond hynny, dim ond treulio ‘nyddiau i maes fyth i’th garu a’th ryfeddu ac ymborthi ar dy ras: dyna ddigon – ‘cheisiaf ‘nabod dim ond hyn. Dal fy llygad, dal heb wyro, dal ef ar d’addewid wir, dal fy nhraed heb gynnig ysgog allan fyth o’th gyfraith bur: boed d’orchmynion imi’n gysur […]


Chwi bererinion glân

Chwi bererinion glân, sy’n mynd tua’r Ganaan wlad, ni thariaf finnau ddim yn ôl; dilynaf ôl eich traed nes mynd i Salem bur mewn cysur llawn i’m lle: O ffrind troseddwyr, moes dy law a thyn fi draw i dre. Mi ges arwyddion gwir o gariad pur fy Nuw; ei ras a’i dawel, hyfryd hedd […]


Chwilio amdanat addfwyn Arglwydd

Chwilio amdanat addfwyn Arglwydd mae fy enaid, yma a thraw; teimlo’mod i’n berffaith ddedwydd pryd y byddi di gerllaw: gwedd dy ŵyneb yw fy mywyd yn y byd. Heddwch perffaith yw dy gwmni, mae llawenydd ar dy dde; ond i ti fod yn bresennol, popeth sydd yn llanw’r lle: ni ddaw tristwch fyth i’th gwmni […]


Colled pob blodeuyn hyfryd

Colled pob blodeuyn hyfryd Ei holl degwch is y rhod; Doed salwineb ar wynebau Pob creadur sydd yn bod; Tegwch byd fydd ynghyd Oll yn wyneb Prynwr drud. Pe diffoddai’r heulwen ddisglair Yn yr awyr denau las, A phe treuliai’r sêr y fflamau Ynddynt sydd o dân i maes, Mi gaf fyw gyda’m Duw Mewn […]


Cristion bychan ydwy’n dilyn lesu Grist

Cristion bychan ydwy’n dilyn lesu Grist, Cristion bychan ydwy’n dilyn lesu Grist, O Dduw, rho nerth i geisio rhodio’r llwybyr cul a dilyn lesu Grist. Dilyn lesu, dilyn lesu Grist, dilyn lesu, dilyn lesu Grist, O Dduw, rho nerth i geisio rhodio’r llwybyr cul a dilyn lesu Grist. Pererin bychan ydwy’n dilyn lesu Grist, pererin […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015

Cudd fy meiau rhag y werin

Cudd fy meiau rhag y werin, cudd hwy rhag cyfiawnder ne’; cofia’r gwaed un waith a gollwyd ar y croesbren yn fy lle; yn y dyfnder bodda’r cyfan sy yno’ i’n fai. Rho gydwybod wedi ei channu’n beraidd yn y dwyfol waed, cnawd a natur wedi darfod, clwyfau wedi cael iachâd; minnau’n aros yn fy […]


Cyfarwydda f’enaid, Arglwydd

Cyfarwydda f’enaid, Arglwydd, pan wy’n teithio ‘mlaen ar hyd llwybrau culion, dyrys, anodd sydd i’w cerdded yn y byd: cnawd ac ysbryd yn rhyfela, weithiau cariad, weithiau cas, ton ar don sydd yn gorchuddio egwyddorion nefol ras. Weithiau torf yr ochor aswy, weithiau torf yr ochor dde; ffaelu deall p’un sy’n canlyn hyfryd lwybrau Brenin […]