logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ymlaen af dros wastad a serth

Ymlaen af dros wastad a serth ar lwybrau ewyllys fy Nhad, a llusern ei air rydd im nerth i ddiffodd pob bygwth a brad; daw yntau ei hun ar y daith i’m cynnal o’i ras di-ben-draw, a hyd nes cyflawni fy ngwaith fe gydiaf, drwy ffydd, yn ei law. Ymlaen af â’m hyder yn Nuw […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Yn dy waith y mae fy mywyd

Yn dy waith y mae fy mywyd, yn dy waith y mae fy hedd, yn dy waith yr wyf am aros tra bwy’r ochor hyn i’r bedd; yn dy waith ar ôl mynd adref drwy gystuddiau rif y gwlith: moli’r Oen fu ar Galfaria – dyma waith na dderfydd byth. EVAN GRIFFITHS, 1795-1873 (Caneuon Ffydd 734)

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Yn gymaint iti gofio un o’r rhain

Yn gymaint iti gofio un o’r rhain a rhannu’n hael dy grystyn gyda’r tlawd, a chynnig llaw i’r gwan oedd gynt ar lawr a’i arddel ef yn gyfaill ac yn frawd, fe’i gwnaethost, do, i’r Un sy’n Arglwydd nef, a phrofi wnei o rin ei fendith ef. Yn gymaint iti estyn llaw i’th god a […]


Yn wastad gyda thi

Yn wastad gyda thi dymunwn fod, fy Nuw, yn rhodio gyda thi ‘mhob man ac yn dy gwmni’n byw. Y bore gyda thi pan ddychwel gofal byd; gad imi ddechrau gwaith pob dydd yng ngwawr dy ŵyneb-pryd. Dymunwn yn y dorf fod gyda thi’n barhaus: yn sŵn y ddaear rhof fy mryd ar wrando’r hyfryd […]


Yn y dwys ddistawrwydd

Yn y dwys ddistawrwydd dywed air, fy Nuw; torred dy leferydd sanctaidd ar fy nghlyw. O fendigaid Athro, tawel yw yr awr; gad im weld dy wyneb, doed dy nerth i lawr. Ysbryd, gras a bywyd yw dy eiriau pur; portha fi â’r bara sydd yn fwyd yn wir. Dysg fi yng ngwybodaeth dy ewyllys […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 9, 2015

Yn y dyfroedd mawr a’r tonnau

Yn y dyfroedd mawr a’r tonnau, nid oes neb a ddeil fy mhen ond fy annwyl Briod Iesu a fu farw ar y pren: cyfaill yw yn afon angau, ddeil fy mhen i uwch y don; golwg arno wna im ganu yn yr afon ddofon hon. O anfeidrol rym y cariad, anorchfygol ydyw’r gras, digyfnewid […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Yng nghyffro’r gwanwyn pan fo’r ias a’r hud

Yng nghyffro’r gwanwyn pan fo’r ias a’r hud yn cerdded yn gyfaredd drwy fy myd, a duwiau swyn yn cymell yn ddi-oed wrth agor llwybrau fyrdd o flaen fy nhroed, ar groesffordd gynta’r daith rho imi’r ddawn i oedi, hyd nes cael y llwybyr iawn. Yn anterth haf a’m dyddiau’n wyn a hir a’r wybren […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

Ynghanol nos, oleuni mwyn y nef

Ynghanol nos, oleuni mwyn y nef, O arwain fi; mae’n dywyll iawn, a minnau ‘mhell o dref, O arwain fi; O cadw ‘nhraed, ni cheisiaf weled mwy i ben y daith: un cam a bodlon wy’. Bu amser na weddïwn am dy wawr i’m harwain i; chwenychwn gael a gweld fy ffordd: yn awr O […]