logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cyffelyb un i’m Duw

Cyffelyb un i’m Duw Ni welodd daer na nef; ‘D oes un creadur byw Gymherir iddo Ef; Cyflawnder mawr o râs di-drai Sydd ynddo fythol yn parhau. Yn nyfnder twllwch nôs Mi bwysaf ar ei râs; O’r twllwch tewa’ ’rioed Fe ddŵg oleuni i maes: Os gŵg, os llîd, mi af i’w gôl, Mae’r wawr […]


Cymer, Arglwydd, f’einioes

Cymer, Arglwydd, f’einioes i i’w chysegru oll i ti; cymer fy munudau i fod fyth yn llifo er dy glod. Cymer di fy nwylo’n rhodd, fyth i wneuthur wrth dy fodd; cymer, Iôr, fy neudroed i, gwna hwy’n weddaidd erot ti. Cymer di fy llais yn lân, am fy Mrenin boed fy nghân; cymer fy […]


Cysegrwn flaenffrwyth dyddiau’n hoes

Cysegrwn flaenffrwyth dyddiau’n hoes i garu’r hwn fu ar y groes, mae mwy o bleser yn ei waith na dim a fedd y ddaear faith. Cael bod yn fore dan yr iau sydd ganmil gwell na phleser gau, mae ffyrdd doethineb oll i gyd yn gysur ac yn hedd o hyd. O boed im dreullo […]


Da yw bod wrth draed yr Iesu

Da yw bod wrth draed yr Iesu ym more oes; ni chawn neb fel ef i’n dysgu ym more oes; dan ei groes mae ennill brwydrau a gorchfygu temtasiynau; achos Crist yw’r achos gorau ar hyd ein hoes. Cawn ei air i buro’r galon ym more oes, a chysegru pob gobeithion ym more oes; wedi […]


Dal fi fy Nuw, dal fi i’r lan

Dal fi fy Nuw, dal fi i’r lan, ‘n enwedig dal fi lle ‘rwy’n wan; dal fi yn gryf nes mynd i maes o’r byd sy’n llawn o bechod cas. Gwna fi’n gyfoethog ymhob dawn, gwna fi fel halen peraidd iawn, gwna fi fel seren olau wiw ‘n disgleirio yn y byd ‘rwy’n byw. Dysg […]


Dal fi’n agos at yr Iesu

Dal fi’n agos at yr Iesu er i hyn fod dan y groes; tra bwy’n byw ym myd y pechu canlyn dani bura f’oes; os daw gofid a thywyllwch, rho im argyhoeddiad llwyr – wedi’r nos a’r loes a’r trallod, bydd goleuni yn yr hwyr. Dysg im edrych i’r gorffennol, hyn a ladd fy ofnau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Dal fi’n gadarn hyd pan ddelo

Dal fi’n gadarn hyd pan ddelo Amser hyfryd o ryddhau, A chael, yn lle temtasiynau, Yn dragywydd dy fwynhau: Dyna’r pryd – gwyn fy myd! – Derfydd fy ngofidiau i gyd. Ti gei’r enw a’r anrhydedd A’r gogoniant yn y man, Am, o ddyfnder maith trueni Iti wared f’enaid gwan: Nid oedd un ond dy […]


Dechrau canu, dechrau canmol

Dechrau canu, dechrau canmol – ymhen mil o filoedd maith – Iesu, bydd y pererinion hyfryd draw ar ben eu taith; ni cheir diwedd byth ar sŵn y delyn aur. Yno caf fi ddweud yr hanes sut y dringodd eiddil, gwan drwy afonydd a thros greigiau dyrys, anial, serth i’r lan: Iesu ei hunan gaiff […]


Dilynaf fy Mugail drwy f’oes

Dilynaf fy Mugail drwy f’oes, er amarch a gw’radwydd y byd; a dygaf ei ddirmyg a’i groes, gan dynnu i’r nefoedd o hyd; mi rodiaf, drwy gymorth ei ras, y llwybyr a gerddodd efe; nid rhyfedd os gwawdir y gwas, cans gwawd gafodd Arglwydd y ne’. Nid oes arnaf g’wilydd o’i groes – ei groes […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Dof fel yr wyf, ‘does gennyf fi

Dof fel yr wyf, ‘does gennyf fi ond dadlau rhin dy aberth di, a’th fod yn galw: clyw fy nghri, ‘rwy’n dod, Oen Duw ‘rwy’n dod. Dof fel yr wyf, ni thâl parhau i geisio cuddio unrhyw fai; ond gwaed y groes all fy nglanhau: ‘rwy’n dod, Oen Duw ‘rwy’n dod. Dof fel yr wyf, […]