logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dragwyddol, hollalluog Iôr

Dragwyddol, hollalluog Iôr, Creawdwr nef a llawr, O gwrando ar ein gweddi daer ar ran ein byd yn awr. O’r golud anchwiliadwy sydd yn nhrysorfeydd dy ras, diwalla reidiau teulu dyn dros ŵyneb daear las. Yn erbyn pob gormeswr cryf O cymer blaid y gwan; darostwng ben y balch i lawr a chod y tlawd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Dringed f’enaid o’r gwastadedd

Dringed f’enaid o’r gwastadedd, o gaethiwed chwantau’r dydd, i breswylio’r uchelderau dan lywodraeth gras yn rhydd. Yno mae fy niogelwch rhag holl demtasiynau’r llawr; caf yn gadarn amddiffynfa gestyll cryf y creigiau mawr. Yno fe gaf ffrydiau dyfroedd, bara a rodder imi’n rhad; gweld y Brenin yn ei degwch fydd i’m llygaid yn fwynhad; yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Duw pob gras a Duw pob mawredd

Duw pob gras a Duw pob mawredd, cadarn fo dy law o’n tu; boed i’th Eglwys wir orfoledd a grymuster oddi fry: rho ddoethineb, rho wroldeb, ‘mlaen ni gerddwn oll yn hy. Lluoedd Satan sydd yn ceisio llwyr wanhau ein hegwan ffydd; ofnau lawer sy’n ein blino, o’n caethiwed rho ni’n rhydd: rho ddoethineb, rho […]


Dwed, a flinaist ar y gormes

Dwed, a flinaist ar y gormes, lladd a thrais sy’n llethu’r byd? Tyrd yn nes, a chlyw ein neges am rym mwy na’r rhain i gyd: cariad ydyw’r grym sydd gennym, cariad yw ein tarian gref, grym all gerdded drwy’r holl ddaear, grym sy’n dwyn awdurdod nef. Cariad sydd yn hirymaros a’i gymwynas heb ben […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Dy garu di, O Dduw

Dy garu di, O Dduw, dy garu di, yw ‘ngweddi tra bwyf byw, dy garu di; daearol yw fy mryd: O dyro nerth o hyd, a mwy o ras o hyd i’th garu di. Fy olaf weddi wan fo atat ti, am gael fy nwyn i’r lan i’th gartref di; pan fwyf yn gado’r byd, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Dyro dangnefedd, O Arglwydd

Dyro dangnefedd, O Arglwydd, i’r sawl a gred ynot ti; dyro, dyro dangnefedd, O Arglwydd, dyro dangnefedd. CYMUNED TAIZÉ cyf. MAWL AC ADDOLIAD, 1996 (Caneuon Ffydd 790)

 • Gwenda Jenkins,
 • April 28, 2015

Dywedwyd ganwaith na chawn fyw

Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hy, ond ymddiriedaf yn fy Nuw: mae’r afael sicraf fry. Cyfamod Duw a’i arfaeth gref yn gadarn sydd o’m tu anghyfnewidiol ydyw ef: mae’r afael sicraf fry. Er beiau mawrion rif y dail a grym euogrwydd du Iawn ac eiriolaeth Crist yw’r sail: mae’r afael sicraf fry. Rhagluniaeth […]


Efengyl tangnefedd, O rhed dros y byd

Efengyl tangnefedd, O rhed dros y byd, a deled y bobloedd i’th lewyrch i gyd; na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i’w gilydd fo dynion pob oes. Sancteiddier y ddaear gan Ysbryd y ne’; boed Iesu yn Frenin, a neb ond efe: y tywysogaethau mewn hedd wrth ei draed a […]


Er mai cwbwl groes i natur

Er mai cwbwl groes i natur yw fy  llwybyr yn y byd ei deithio wnaf, a hynny’n dawel yng ngwerthfawr wedd dy ŵyneb-pryd; wrth godi’r groes ei chyfri’n goron mewn gorthrymderau llawen fyw, ffordd yn union, er mor ddyrys, i ddinas gyfaneddol yw. Ffordd a i henw yn “Rhyfeddol” hen, a heb heneiddio yw; ffordd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Fe ddaeth ddoe â’i siâr o ofid

Cerddwn Ymlaen Fe ddaeth ddoe â’i siâr o ofid a daeth pryder yn ei dro, gwelwyd hefyd haul yn gwenu a llawenydd yn ein bro: ond drwy’r lleddf a’r llon fe welwyd llaw yr Iôr yn llywio’n bywyd i’r yfory sy’n obaith gwiw. Mae’r yfory heb ei brofi, mae ei stôr o hyd dan sêl; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016