logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Wel, dyma gyfoeth gwerthfawr llawn

Wel, dyma gyfoeth gwerthfawr llawn, Uwch holl drysorau’r llawr, A roed i’w gadw oll ynghyd, Yn haeddiant Iesu mawr. Ei gariad lifodd ar y bryn, Fel moroedd mawr di-drai; Ac fe bwrcasodd yno hedd Tragwyddol i barhau. Pan syrthio’r sêr fel ffigys ir, Fe bery gras fy Nuw, A’i faith ffyddlondeb tra fo nef; Anghyfnewidiol […]


Wele wrth y drws yn curo

Wele wrth y drws yn curo, Iesu, tegwch nef a llawr; clyw ei lais ac agor iddo, paid ag oedi funud awr; agor iddo, mae ei ruddiau fel y wawr. Parod yw i wneud ei gartref yn y galon euog, ddu a’i phrydferthu â grasusau, gwerthfawr ddoniau’r nefoedd fry; agor iddo, anghymharol Iesu cu. O […]


Wele, cawsom y Meseia

Wele, cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawroca’ ‘rioed; darfu i Moses a’r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod: Iesu yw, gwir Fab Duw, Ffrind a Phrynwr dynol-ryw. Hwn yw’r Oen, ar ben Calfaria aeth i’r lladdfa yn ein lle, swm ein dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filiau’r ne’; trwy ei waed, inni caed bythol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Wele’n dyfod ar y cwmwl

Wele’n dyfod ar y cwmwl Mawr yw’r enw sy iddo’n awr; Ar ei fraich ac ar ei forddwyd Ysgrifenwyd ef i lawr; Halelwia! Groeso, groeso, addfwyn Oen. Mil o filoedd, myrdd myrddiynau, O gwmpeini hardd eu gwedd, Welaf draw yn codi fyny I’w gyfarfod Ef o’r bedd: Darfu galar; Dyma iachawdwriaeth lawn. Nid oes yno […]


Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd

Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng o’m holl fryd, er mai o ran yr wy’n adnabod ei fod uwchlaw gwrthrychau’r byd: henffych fore y caf ei weled fel y mae. Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gwridog, teg o bryd; ar ddeng mil y mae’n rhagori o wrthrychau penna’r byd: ffrind pechadur, dyma’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Wele’r Athro mawr yn dysgu

Wele’r Athro mawr yn dysgu dyfnion bethau Duw; dwyfol gariad yn llefaru – f’enaid, clyw! Arglwydd, boed i’th eiriau groeso yn fy nghalon i; crea hiraeth mwy am wrando arnat ti. Dyro inni ras i orffwys ar dy nerth a’th ddawn; tyfu’n dawel yn dy Eglwys, ffrwytho’n llawn. NANTLAIS, 1874-1959 (© Yr Athro S. Nantlais […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Wrth droi fy ngolwg yma i lawr

Wrth droi fy ngolwg yma i lawr i gyrrau’r holl greadigaeth fawr, gwrthrych ni wêl fy enaid gwan ond Iesu i bwyso arno’n rhan. Dewisais ef, ac ef o hyd ddewisaf mwy tra bwy’n y byd; can gwynfyd ddaeth i’m henaid tlawd – cael Brenin nefoedd imi’n Frawd. Fy nghysur oll oddi wrtho dardd; mae’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Wrth rodio gyda’r Iesu

Wrth rodio gyda’r Iesu ar y daith, mae’r ofnau yn diflannu ar y daith; mae gras ei dyner eiriau, a golau’r ysgrythurau, a hedd ei ddioddefiadau ar y daith, yn nefoedd i’n heneidiau ar y daith. Wrth rodio gyda’r Iesu ar y daith, ein calon sy’n cynhesu ar y daith: cawn wres ei gydymdeimlad, a’n […]


Ŵyneb siriol fy Anwylyd

Ŵyneb siriol fy Anwylyd yw fy mywyd yn y byd; ffárwel bellach bob eilunod, Iesu ‘Mhriod aeth â’m bryd, Brawd mewn myrdd o gyfyngderau, Ffrind mewn môr o ofid yw; ni chais f’enaid archolledig neb yn Feddyg ond fy Nuw. Yn yr Arglwydd ‘rwy’n ymddiried, pwy all wneuthur niwed im? Dan ei adain mi gysgodaf […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Y Bugail mwyn o’r nef a ddaeth i lawr

Y Bugail mwyn o’r nef a ddaeth i lawr i geisio’i braidd drwy’r erchyll anial mawr; ei fywyd roes yn aberth yn eu lle, a’u crwydrad hwy ddialwyd arno fe. O’m crwydrad o baradwys daeth i’m hôl, yn dirion iawn fe’m dygodd yn ei gôl; ‘does neb a ŵyr ond ef, y Bugail mawr, pa […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015