logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Trwy dy gariad gwiw

Trwy dy gariad gwiw dy farn ateliaist. Trwy dy gariad gwiw, datguddiaist dy ras. Dioddef poen a gwawd, marw ar groesbren, Trwy dy gariad gwiw, maddeuaist im. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Out of your great love: Patricia Morgan © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac […]


Tu hwnt i’r Groes

Tu hwnt i’r Groes y mae fy nghoron, Er cwpan gwawd un bychan yw, Ond cwpan Iesu i’r ymylon, Fu’n gwpan llid digofaint Duw. Tu hwnt i’r Groes y mae fy nghoron, O gwrando Iesu ar fy nghri, Er nad oes gennyf ddim i’w gynnig, Fy Arglwydd Iesu, – cofia fi. Tu hwnt i’r Groes […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 12, 2018

Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw

(Pantyfedwen) Tydi a wnaeth y wyrth, O Grist, Fab Duw, tydi a roddaist imi flas ar fyw: fe gydiaist ynof drwy dy Ysbryd Glân, ni allaf tra bwyf byw ond canu’r gân; ‘rwyf heddiw’n gweld yr harddwch sy’n parhau, ‘rwy’n teimlo’r ddwyfol ias sy’n bywiocáu; mae’r Haleliwia yn fy enaid i, a rhoddaf, Iesu, fy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016

Tydi a wyddost, Iesu mawr

Tydi a wyddost, Iesu mawr, am nos ein dyddiau ni; hiraethwn am yr hyfryd wawr a dardd o’th gariad di. Er disgwyl am dangnefedd gwir i lywodraethu’r byd, dan arswyd rhyfel mae ein tir a ninnau’n gaeth o hyd. Ein pechod, megis dirgel bla, sy’n difa’n dawn i fyw; ond gelli di, y Meddyg da, […]


Un a gefais imi’n gyfaill

Un a gefais imi’n gyfaill, pwy fel efe! Hwn a gâr yn fwy nag eraill, pwy fel efe! Cyfnewidiol ydyw dynion a siomedig yw cyfeillion; hwn a bery byth yn ffyddlon, pwy fel efe! F’enaid, glŷn wrth Grist mewn cyni, pwy fel efe! Ffyddlon yw ymhob caledi, pwy fel efe! Os yw pechod yn dy […]


Un peth

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Mi brofais y byd a’r cyfan sy’ ar gael, Ei wag addewidion. O ddŵr ac o win fe yfais yn llwyr A dal profi syched. Ond mae yna ffrwd na fydd byth yn sych, Dŵr bywyd a gwaed y gwinwydd ar gael. Cytgan: Ac mi […]


Unig sail fy ngobaith i

Cyfiawnder Crist a’i waed yn lli Yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, Ond yn ei enw ef a’i werth. Cytgan Ar Grist, y gadarn Graig, y saf, Ar bob tir arall, suddo wnaf; Ar bob tir arall, suddo wnaf. Pan guddia’r t’wyllwch wyneb Duw, Fe bwysaf ar ei ras sy’n […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 14, 2018

Uwch holl bwerau

Uwch holl bwerau, brenhinoedd byd, Uwch pob rhyfeddod a phopeth creaist ti. Uwch holl ddoethineb a ffyrdd amrywiol dyn, Roeddet ti yn bod cyn dechrau’r byd. Goruwch pob teyrnas, pob gorsedd byd, Uwchlaw pob gorchest, uchelgais a boddhad, Uwchlaw pob cyfoeth a holl drysorau’r byd, Does dim ffordd o fesur dy holl werth. Wedi’r groes, […]


Wedi dweud Amen

Wedi dweud Amen A’r gân yn dod i ben, Dof o’th flaen heb ddim, Gan ddymuno rhoi, Rhywbeth gwell na sioe, Rhodd sy’n costio im. Rhof iti fwy na fy nghân, Ni all cân ynddi’ hun Fyth fod yn ddigon i Ti. Gweli yn ddwfwn o’m mewn, Dan y wyneb mae’r gwir, Gweli fy nghalon […]


Wel dyma’r Ceidwad mawr

Wel dyma’r Ceidwad mawr a ddaeth i lawr o’r nef i achub gwaelaidd lwch y llawr – gogoniant iddo ef! Bu farw yn ein lle ni, bechaduriaid gwael; mae pob cyflawnder ynddo fe sydd arnom eisiau’i gael. Ei ‘nabod ef yn iawn yw’r bywyd llawn o hedd, a gweld ei iachawdwriaeth lawn sydd yn dragwyddol […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015