logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Deisyfwn am dy fendith fawr

Deisyfwn am dy fendith fawr yn awr i’r ddau a unwyd, bydd di, yr Hollalluog Dduw, yn llyw i serch eu bywyd. Ar eu hadduned rho dy sêl ac arddel eu hymrwymiad, ac anfon di y gawod wlith yn fendith ar eu cariad. Arhosed haul dy gariad mwy ar fodrwy eu cyfamod, a thywys hwy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

Doed awel gref i’r dyffryn

Doed awel gref i’r dyffryn lle ‘rŷm fel esgyrn gwyw yn disgwyl am yr egni i’n codi o farw’n fyw; O na ddôi’r cyffro nefol a’r hen orfoledd gynt i’n gwneuthur ninnau’n iraidd yn sŵn y sanctaidd wynt. Ar rai a fu mor ddiffrwyth doed y tafodau tân i ddysgu anthem moliant i blant yr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

Dyma’r bore o lawenydd (Caned clychau)

Dyma’r bore o lawenydd, Bore’r garol ar y bryn, Bore’r doethion a’r bugeiliaid Ar eu taith, O fore gwyn! Caned clychau I gyhoeddi’r newydd da. Dyma’r newydd gorfoleddus, Newydd ei Nadolig Ef, Gwawr yn torri, pawb yn moli Ar eu ffordd i Fethlem dref. Caned clychau I gyhoeddi’r newydd da. Dyma’r gobaith gwynfydedig, Gobaith i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Dyrchafwn ganiad newydd

Dyrchafwn ganiad newydd, O Arglwydd, ger dy fron am dy amddiffyn grasol i’r demel annwyl hon: deisyfwn unwaith eto am olwg ar dy wedd lle buost drwy’r blynyddoedd yn rhoi o rin dy hedd. Bu’n tadau gynt yn dyfod o bellter bro a bryn i blygu mewn addoliad o fewn i’r muriau hyn: datguddiaist iddynt […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Deui atom yn ein gwendid

Deui atom yn ein gwendid gan ein codi ar ein traed, drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol, sefyll yr wyt ti o’n plaid. Deui atom yn ein trallod gyda chysur yn dy lais, drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol, parod wyt i wrando’n cais. Deui atom mewn cymdogion am it weld ein lludded ni: ti […]


Dawel Nos

Dawel nos, ddwyfol nos! Gwenu mae seren dlos; Yntau’n awr, y Mab di-nam, Sydd ynghwsg ar lin ei fam, Draw, mewn hyfryd hedd, Draw, mewn hyfryd hedd. Dawel nos, ddwyfol nos! O! mor fud gwaun a rhos; Ond i glyw bugeiliaid glân Daw ryw bêr angylaidd gân, ‘Heddiw ganwyd Crist: Heddiw ganwyd Crist.’ Dawel nos, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Diolch am emyn: Am eiriau wedi’u plethu’n dynn

Diolch am emyn Am eiriau wedi’u plethu’n dynn Mewn emyn, rhoddwn foliant. Am ddawn y bardd, a chrefftwaith hwn, Fe ganwn er d’ogoniant. Diolchwn am emynau lu Fu’n canu am dy gariad; Trwy ddethol gair, yn gelfydd iawn, Cyd-rannu gawn ein profiad. Ac mewn priodas gair a chân, Cawn hafan o’n pryderon. Fe gawn mewn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Down i’th wyddfod, Dduw, kwmbayah,

Down i’th wyddfod, Dduw, kwmbayah, down yn unfryd, Dduw, kwmbayah, i’th foliannu, Dduw, kwmbayah, O Dduw, kwmbayah. Gwna ni’n addfwyn, Dduw, kwmbayah, gwna ni’n un, O Dduw, kwmbayah, wrth dy allor, Dduw, kwmbayah, O Dduw, kwmbayah. Arnom ni, O Dduw, kwmbayah, boed dy wên, O Dduw, kwmbayah, golau d’air, O Dduw, kwmbayah, O Dduw, kwmbayah. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn

Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn, a deued pawb ynghyd i’w dderbyn a’i gydnabod ef yn Geidwad i’r holl fyd, yn Geidwad i’r holl fyd, yn Geidwad, yn Geidwad i’r holl fyd. Aed y newyddion da ar led, awr gorfoleddu yw; seinied pawb drwy’r ddaear gron eu cân o fawl i Dduw, eu cân o […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Dringed f’enaid o’r gwastadedd

Dringed f’enaid o’r gwastadedd, o gaethiwed chwantau’r dydd, i breswylio’r uchelderau dan lywodraeth gras yn rhydd. Yno mae fy niogelwch rhag holl demtasiynau’r llawr; caf yn gadarn amddiffynfa gestyll cryf y creigiau mawr. Yno fe gaf ffrydiau dyfroedd, bara a rodder imi’n rhad; gweld y Brenin yn ei degwch fydd i’m llygaid yn fwynhad; yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016