logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dim ond y Sanctaidd Dduw

Pennill 1 Pwy all orchymyn holl luoedd nefoedd? Pwy wna i bob brenin blygu lawr? A sibrwd pwy wna i’r twyllwch grynu? Dim ond y Sanctaidd Dduw Pennill 2 Pa harddwch arall sy’n mynnu moliant? Pa odidowgrwydd sy’n fwy na’r haul? Pa fath ysblander reola’n gyfiawn? Dim ond y Sanctaidd Dduw Cytgan Dewch nawr a […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Does dim ‘run fath

Pennill 1 Bydysawd ddaeth o’r gwagle mawr Wrth wrando ar dy air Yr wybren fry a’r ddaear is Yr ardd a ddaeth o’r llwch Dy lais di sydd yn tanio’r nen A gwead yr holl sêr Yn nwyster dy holl fawredd di Dangosaist pwy wyt ti Corws Pob clod a pharch i’th enw di Ti’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Dy gofio Di

Pennill 1: Bara dy fywyd Di A dorrwyd er fy mwyn Dy gorff a roed ar groes I’m gwneud yn gyflawn Pennill 2: Cofiaf y cwpan llawn Dywalltwyd er fy mwyn Yn rhoi’th gyfamod Di Yn lle fy mhechod i Cytgan: Haleliwia Rwy’n byw fy mywyd i’th gofio Haleliwia Fe gofiaf d’addewid Di Pennill 3: […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Diogel wyf

Ysgydwa’r ddaear fawr o’i flaen (Yn) crynu nawr wrth sŵn ei lais, A’r moroedd mawr tymhestlog fu A wneir yn dawel er fy mwyn. A thrwyddo oll, trwyddo oll (Rwy’n) syllu arnat ti, A thrwyddo oll, trwyddo oll Diogel wyf; A thrwyddo oll, trwyddo oll (Rwy’n) syllu arnat ti, Diogel wyf gyda thi. Ni allaf […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Dyro inni fendith newydd

Dyro inni fendith newydd gyda’n gilydd yn dy dŷ; ti sy’n rhoddi nerth i dderbyn, rho’r gyfrinach oddi fry fel y teimlwn rym dy anorchfygol ras. Boed i ni, drwy eiriau dynion, brofi rhin dy eiriau di, a’u hawdurdod yn distewi ofnau’r fron a’i balchder hi; trwy dy gennad O llefara wrth dy blant. Cyfoethoga […]


Does dim byd allai neud i Ti

Does dim byd allai neud i Ti Fy ngharu mwy na llai nag wyt ti nawr Dim ots i ble dwi’n mynd, dwi’n gwybod wnei fy nilyn Iesu Iesu, O Iesu Iesu. O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O Ti yw ein Duw sydd yn rhedeg ar ein hôl, Ti yw ein Duw sydd fel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Dwed wrth dy Dduw

Dwed wrth dy Dduw [Philipiaid 4:11-14  Alaw: Paid â Deud] Os yw’th galon bron â thorri Dwed wrth dy Dduw, Os yw serch dy ffydd yn oeri Dwed wrth dy Dduw. Ac os chwalu mae d’obeithion Dwed wrth dy Dduw, Fe ddaw’n nes i drwsio’th galon, Dwed wrth dy Dduw. Os mai poenus yw’th sefyllfa […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Dy Enw Di

Arglwydd clyw fy ngweddi, ’Dwi yma i d’addoli, ’Dwi yma i glodfori, Dy enw sanctaidd di. Mae ’na bŵer yn dy enw, Mae dy ysbryd yn fy ngalw, I droedio’n ddyfnach mewn i’r llanw O dy gariad di. Arglwydd rwyt yn ffyddlon Nei di byth fy ngadael i. Arglwydd cri fy nghalon Yw i foli […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 4, 2017

Duw fy nerth a’m noddfa lawn

Duw yw fy nerth a’m noddfa lawn; Mewn cyfyngderau creulon iawn, Pan alwom arno mae gerllaw; Ped âi’r mynyddoedd mwya’ i’r môr, Pe chwalai’r ddaear fawr a’i ‘stôr, Nid ofnai f’enaid i ddim braw. A phe dôi’r moroedd dros y byd Yn genllif garw coch i gyd, Nes soddi’r bryniau fel o’r blaen; Mae afon […]


Deued dyddiau o bob cymysg

Deued dyddiau o bob cymysg Ar fy nherfynedig oes; Tywynned haul oleudeg llwyddiant, Neu ynteu gwasged garw groes, – Clod fy Nuw gaiff lanw ‘ngenau Trwy bob tymestl, trwy bob hin; A phob enw gaiff ei lyncu Yn ei enw Ef ei hun. Ynddo’n unig ‘rwy’n ymddiried, Hollalluog yw fy Nuw; A ffieiddio’r wyf bob […]